اصول و آداب تشریفات

نوبت دوره: 3

نام دوره: اصول و آداب تشریفات

شماره مستقیم: 22830222-021

ایمیل: ameri_shahrabi@yahoo.com

شیوه برگزاری (حضوری/مجازی/ترکیبی): حضوری

تاریخ شروع: 14/04/1401 

تاریخ پایان: 14/04/1401 

آدرس محل برگزاری : تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از میدان نوبنیاد، خیابان شهید حمیدرضا نوریان (کوهستان نهم) پلاک 43، دانشگاه صنایع و معادن ایران

توضیح مختصر در مورد دوره:  

ارتباط در میان اجتماعات انسانی بسیار وسیع و پیچیده و دامنه نوع آن نیز نامحدود می باشد و به جرأت می توان گفت اسلوب هاي برقراري ارتباط و تعامل نیز در همان طیف وسیع قرار می گیرد. این قواعد و اسلوب می تواند در میان اعضاي یک خانواده، یک میهمانی، مدرسه، دانشگاه، در محیط هاي فرهنگی، ورزشی، اقتصادي، سیاسی و غیر وجود داشته باشد. در واقع با رعایت این الگوهاي رفتاري خاص (تشریفات) می توان با دیگران که داراي ارزش ها، هنجارها و فرهنگ هاي گوناگونی هستند، ارتباط برقرار کرد.

تشریفات فرآیند ارتباطات غیر کلامی است و حرکات، اشارات و احساسات ماست که به عنوان پیامهای غیر کلامی به تکمیل، تآیید و یا جایگزینی پیامهای کلامی می انجامد.

درارتباطات سازماني روابط عمومي ها جايگاه خاصي دارند آنها سعي دارند ارتباطات عمودي را به ارتباطات افقي ومسطح ودموكراتيك تغييرشكل دهندزيراروابط عمومي فرآيند انساني كردن ارتباطات است و از همين روي تشريفات هنر روابط عمومي است. تشريفات درصدد است اشتراك پيامهاي كلامي وغيركلامي يكديگررا تأييد كنند و به خصوص در ارتباطات ميان فردي كارايي فوق العاده اي دارد. هرانساني وقتي ارتباط برقرار مي كند و (درحين ارتباط) بواسطه گفتاروكردار(حركات) خود اعتبار خاصي را كسب مي كند كه به اصول وآداب تشريفات بر مي گردد.

روز و ساعت برگزاری دوره:  سه شنبه ساعت 17:00-09:00

نحوه برگزاری : 1 جلسه 8 ساعته