برگزاری اولین جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه در سال ۱۴۰۱

اولین جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه در سال ۱۴۰۱ با حضور اکثریت اعضا و رییس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت جناب آقای دکتر زین الدینی با بررسی موضوعات بودجه سال ۱۴۰۱ دانشگاه و گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ و تعیین حسابرس سال ۱۴۰۰ در محل دانشگاه صنایع معادن ایران برگزار گردید

در این جلسه جناب آقای دکتر شجاعی در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه، با بیان مختصری از رزومه کاری خود، در خصوص نحوه ادامه فعالیت دانشگاه با اعضای کمیسیون دائمی تبادل نظر به عمل آوردند.سپس در این جلسه بودجه سال ۱۴۰۱ دانشگاه و موارد مورد نظر حسابرس سال ۹۹ دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و انتخاب حسابرس سال ۱۴۰۰ دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و در انتها ریاست محترم کمیسیون دائمی دانشگاه جناب آقای دکتر توفیق ضمن استقبال از پیشنهادات سرپرست دانشگاه در خصوص نحوه ادامه فعالیت دانشگاه، از حمایت همه جانبه اعضای کمیسیون دائمی  از برنامه های سرپرست جدید دانشگاه، خبر داد.

جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنایع و معادن ایرانجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنایع و معادن ایران
جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنایع و معادن ایرانجلسه کمیسیون دائمی دانشگاه صنایع و معادن ایران

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/04/12
  • تعداد مشاهده : 140 بار