دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت:

هدف اصلی سرمایه گذاری در راستای دوره های کوتاه مدت در هر سازمان ارتقاء سطح آموزش و میزان مهارت به منظور افزایش کارایی کارکنان سازمان می باشد. افزایش سطح کارآئی کارکنان پیامد تغییرات اثر بخش در محیط کار را بوجود می آورد. برای تحقق هدف مذکور لازم است مدیران سازمان ها از طریق پژوهش علمی به شناخت حقیقی از میزان اثر بخشی آموزشی دست یافت و سپس راهکارهای موثر در جهت تداوم یا تجدید نظر در روش های برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی را در پیش روی خود قرار دهد.

معرفی دوره های کوتاه مدت

تقویم آموزشی دوره های تابستان سال 1401

تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت تابستان 1401 دانشگاه صنایع و معادن ایران
ردیفکد دورهنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایان دورهمدت ساعتروز برگزاریساعت برگزارینحوه برگزاریشهریه دوره
(ریال)
لینک ثبت ناممجری دورهمحل برگزاری
دوره
13699آموزش جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS1401/04/071401/04/2816سه شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000آقای عامری- خانم یوسفی فرد
تلفن خط مستقیم 02122830222
22804518-021 داخلی 108 و 116
دانشگاه صنایع و معادن ایران
23691نظارت فنی بر معادن1401/04/081401/04/2916چهارشنبه09:00-13:00حضوری18,000,000
33692ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی1401/04/091401/04/3016پنج شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000
43690ایمنی کار در معدن1401/04/111401/04/118شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
53046مدیریت تحول و نوآوری1401/04/121401/04/128یکشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
63613آشنایی با نمایشگاه اکسپو1401/04/131401/04/138دوشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
72983اصول و آداب تشریفات1401/05/191401/05/198چهارشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
81111اصول مذاکره و فن بیان1401/04/151401/04/158چهار شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
9316مدیریت فناوری اطلاعات1401/04/181401/05/0816شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000
10725مدیریت استرس1401/04/201401/04/208دوشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
111502مدیریت بازرگانی بین ­الملل1401/05/231401/06/1316یک شنبه15:00-19:00حضوری18,000,000ثبت نام
12318اعتبارات اسنادی1401/04/221401/04/228چهار شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
13863قانون برگزاری مناقصات1401/04/251401/05/1516شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام
143693طراحی و مدل سازی ذخایر معدنی1401/05/081401/05/2916شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام
152134زبان بدن1401/05/051401/05/058چهارشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
163694ایمنی فنی در معادن زیرزمینی و روباز1401/04/261401/06/0624یکشنبه09:00-13:00حضوری23,000,000ثبت نام
20713تجارت الکترونیک1401/05/111401/05/2516سه شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام
213695آتشباری کنترل شده1401/05/101401/06/0716دوشنبه09:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام
223696برنامه ریزی و طراحی استخراج معادن روباز1401/05/091401/06/2016سه شنبه09:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام
233697آشنایی با سامانه های نوین دارورسانی1401/05/211401/05/2816جمعه09:00-17:00حضوری36,000,000ثبت نام
243113پاورپوینت پیشرفته1401/05/061401/06/2432پنج شنبه09:00-13:00حضوری23,000,000
253684تفویض اختیار1401/05/221401/05/228شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
263729ارتقا سلامت و کیفیت زندگی با رویکرد خود مراقبتی1401/05/221401/05/228شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
273208باز مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار1401/05/231401/06/1316یکشنبه09:00-13:00حضوری18,000,000
283730آشنایی با رایانش ابری و کاربردهای سازمانی آن1401/05/241401/06/0724دوشنبه09:00-17:00حضوری23,000,000ثبت نام
293685رشد و افول سازمانی1401/05/291401/05/298شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
302928فن اداره جلسات1401/06/071401/06/078دوشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
313686اجرای استراتژی در عمل1401/06/081401/06/088سه شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
323687کنترل استراتژیک1401/06/121401/06/128شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
332002استراتژی های کاهش هزینه و پیاده سازی آن به کمک IT1401/06/091401/06/098چهارشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
34995کارگاه آشنایی با تعالی سازمان1401/06/131401/06/138یکشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
353096طراحی ساختار سازمانی و تئوری های سازمان1401/06/141401/06/148دوشنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
36417اخلاق حرفه ای1401/06/151401/06/158سه شنبه09:00-17:00حضوری13,000,000
37376عوامل موفقیت و شکست محصولات جدید و برند ها1401/05/121401/05/128چهارشنبه9:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
38379مدیریت سرمایه گذاری و بورس1401/05/131401/05/138پنج شنبه9:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
39375مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری1401/05/151401/05/158شنبه9:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
40372فرسودگی شغلی1401/05/181401/05/188سه شنبه9:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
41389کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی1401/05/201401/05/208پنج شنبه9:00-17:00حضوری13,000,000ثبت نام
42440حکمرانی دانش1401/05/251401/06/1516سه شنبه9:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام
43442مدیریت توسعه و تجاری سازی1401/05/261401/06/1616چهارشنبه9:00-13:00حضوری18,000,000ثبت نام