پیش ثبت نام

دانشگاه صنایع و معادن ایران با چندین سال سابقه موفق در زمینه آموزش مهارت های کاربردی مدیریت، اقدام به برگزاری و اجرای دوره های عالی آزاد MBA و DBA مدیریت کسب و کار با گرایش استراتژیک، با بهره مندی از اساتید برجسته علم مدیریت کشور، در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99  (بهمن 99) نموده است.

دانشپذیران پـس از گذراندن موفقیت آمیز كليـه دروس و تسویـه حساب کامل، موفق به دريافـت

 گواهينامه دوره عالی آزاد MBA /DBA با امضای مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس دانشگاه خواهند شد.

گواهینامه صادره قابل استعلام بوده و حاوی هولوگرام و ممهور به مهر دانشگاه می باشد.

این گواهینامه برای جذب و به کار گیری در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور قابل ارزشیابی می باشد.

همچنین سازمان ها و شرکت هایی که برای ارتقای کارکنان خود دوره های کوتاه مدت برگزار نموده اند، در صورت ارائه درخواست به دانشگاه، تقاضای آنان در کمیته علمی دانشگاه بررسی و پس از تطبیق دوره های مذکور با سرفصل دانشگاه، این دانشگاه نسبت به تکمیل دوره و صدور گواهینامه مرتبط با سطح دوره اقدام خواهد نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02126140936 و 02126148208 تماس حاصل فرمایید.

فرم پيش ثبت نام دوره هاي عالي آزاد
فرم پیش ثبت نام متقاضیان دوره های عالی آزاد MBA و DBA
انتخاب دوره
مشخصات فردی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
نام پدر
تلفن همراه
آدرس پست الکترونیک
تلفن ثابت
تاریخ تولد
آدرس محل سکونت
سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سال اخذ مدرک
دانشگاه محل تحصیل
نوع مدرک
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
سوابق شغلی

وضعیت اشتغال
مدت اشتغال
پست سازمانی
نام اداره
مدت کل سوابق مدیریتی
تلفن محل کار
آدرس محل کار
تصویر حکم گارگزینی
تصویر رزومه
آیین نامه آموزشی دوره های عالی آزاد MBA و DBA

دانش پذیـر گرامـي ضمـن عرض تبريـك و آرزوی موفقيت شما در دوره های عالی آزاد MBA و DBA دانشگاه صنایع و معادن ایران، در زير خلاصه‏اي از آيين‏نامـه و مقـررات آمــوزشي دوره هـای آموزش آزاد دانشگاه ارائه مي‏شود.

بند الف) ارائه مدارک جهت ورود به دوره:
دانش پذیران دوره های عالی آزاد MBA و DBA میبایست در بدو پذیرش و شروع دوره، نسبت به ارائه اصل مدرکی مبنی بر فراغت از تحصیل خود در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (یا MBA مورد تایید دانشگاه) اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در موعد مقرر، ادامه تحصیل دانش پذیر میسر نخواهد بود. در موارد خاص، از طرف دانشگاه به دانش پذیر فرصت 6 ماهه جهت ارائه مدرک داده خواهد شد. در این خصوص تعهدنامه ارائه مدرک تحصیلی (فرم الف، پیوست) در موقع ثبت نام از دانش پذیر اخذ خواهد شد.
تبصره1:تشخیص مورد تایید بودن مدارک MBA و موارد خاص برعهده شورای راهبری آموزش خواهد بود.
تبصره2: کلیه مدارک تحصیلی ارائه شده به دانشگاه از واحد مبدا استعلام می شود و در صورت عدم اصالت هریک از مدارک تحصیلی پذیرش دانشپذیر کان لم یکن تلقی شده و ایشان موظف به پرداخت هزینه های مترتبه خواهد بود.
بند ب) غیبت در کلاس درس:
در صورت غيبت دانش پذیر اعم از موجه یا غیر موجه در بيش از 16/3 مجموع ساعات، درس از مجموعه دروس اخذ شده حذف خواهد شد و دانشپذیر موظف است در نیمسال های بعد با پرداخت شهریه متغییر درس مجددا آن را اخذ نماید.
بند ج) غیبت در امتحان، معرفی به استاد و نحوه پرداخت شهریه: 
1-	 چنانچه غیبت دانشپذیر در جلسه امتحان موجه باشد، با پرداخت 20 % شهریه متغیر درس و با موافقت استاد مربوطه آزمون آن درس مجدد برگزار می شود.
2-	چنانچه غیبت غیر موجه باشد، دانشپذیر موظف است با پرداخت کل شهریه متغییر درس و با همان استاد قبلی آزمون مجدد بدهد.
همچنین تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت و بررسی مستندات مربوطه، توسط کمیسیون موارد خاص صورت می پذیرد. در صورتی که بعد از یک بار آزمون مجدد ، دانش پذیر موفق به اخذ نمره قبولی در درس مورد نظر نشود، باید با ثبت نام مجدد و پرداخت کامل شهریه متغییر آن درس، درس مزبور را انتخاب نماید. 
در صورت مردودی و ارائه درس در نیمسال بعدی، دانشپذیر موظف است در کلاس درس شرکت نماید و شهریه متغیر درس را پرداخت نماید. در صورت عدم ارائه درس و اتمام دوره با پرداخت شهریه متغیر، درس به صورت معرفی به استاد ارائه می گردد و درصورت عدم موفقیت در آزمون درس، صرفا ریز نمرات و گواهینامه ساعتی اعطا می شود.

بند د) تخلف در جلسه امتحان:
چنانچه دانش پذیر مرتکب تخلف از مقررات آموزشی در جلسه امتحانات شود، ضمن اعلام حذف درس طی نامه محرمانه به دانش پذیر، ایشان موظف است نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نماید و درصورت تکرار تخلف نمره درس مربوطه صفر خواهد شد.
بند ه) معادل سازی:
دانش پذیرانی که قبلاً برخی از دروس پیشنیاز دوره های عالی آزاد را گذرانده باشند در صورت تائید شورای گروه، با پرداخت 30% شهریه متغییر هر درس، دروس معادل سازی شده و مورد تائید قرار می گیرند. 
بند و) طول دوره تحصیل:
1-	طول دوره های عالی آزاد برای دوره MBA به مدت 2 سال ( 4 نیمسال تحصیلی ) و برای دوره DBA به مدت 5/2سال    ( 5 نیمسال تحصیلی ) می باشد.
2-	سقف سنوات: سقف مجاز تمدید دوره های MBA و DBA حداکثر تا 2 نیمسال تحصیلی پس از پایان طول دوره ، مشروط به پرداخت شهریه ثابت قابل افزایش است، در صورت عدم تکمیل کلیه مراحل آموزشی در این مدت،صرفا ریز نمرات و گواهینامه ساعتی (فرمت پیوست) برای دانش پذیران صادر خواهد شد.
3-	مرخصی تحصیلی : دانش پذیران دوره های عالی آزاد MBA و DBA در طول دوران تحصیل بنا به درخواست می توانند حداکثر از یک ترم مرخصی تحصیلی با پرداخت شهریه ثابت یک ترم استفاده نمایید. 
تبصره: در موارد خاص موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح خواهد شد.

بند ز) پروژه تحقیقاتی: 
1-	دوره های MBA بصورت آموزش محور بوده و نیازی به پروژه تحقیقاتی ندارند. انجام پروژه تحقیقاتی برای دوره DBA الزامی است.
2-	انتخاب پروژه تحقیقاتی پس از پایان نیمسال اول و تا حداکثر قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی است، در غیر اینصورت مطابق ضوابط و مقررات آموزشی عمل می گردد. 

بند ح) شرایط کلی دوره:
1-	شهریه دریافتی از دانش پذیران در قالب شهریه ثابت و شهریه متغیر اخذ می شود که به صورت سالانه از طرف هیات امناءابلاغ می شود.
2-	کلیه دانش پذیران موظفند در هر نیمسال، مطابق برنامه ارائه شده دروس دوره را بگذرانند و نظم، ضوابط و مقررات آموزشی را رعایت نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت شرایط مذکور طبق ضوابط دانشگاه اقدام می گردد.
3-	رعایت تقويم آموزشي از سوی دانش پذیران الزامی است. بديهي است در خارج از ايام مشخص شده ثبت‏نام و سایر امور آموزشي برای دانش پذیران انجام نخواهد شد و عدم ثبت‏نام در موعد مقرر به منزله انصراف دانش پذیر از تحصيل خواهد بود. 
4-	نمره قبولي در دروس دوره MBA ، حداقل 12 و معدل قابل قبول حداقل 14و برای دانش پذیران دوره DBA نمره قبولي حداقل 14 و معدل قابل قبول حداقل 15 خواهد بود. در صورتيكه دانش پذیر، ميانگين كمتر از حدنصاب تعیین شده فوق داشته باشد براي ادامه تحصيل بايستي دروس تعیین شده توسط مدیر علمی گروه را با پرداخت شهريه کامل مجدداً بگذراند. معدل كل با احتساب پروژه تحقیقاتی نبايستي كمتر از حدنصاب تعیین شده فوق الذکر باشد. 
5-	پـس از گذراندن كليـه دروس، و اتمـام موفقیت آمیز پروژه تحقیقاتی و تسویـه حساب کامل، دانش پذیـر موفق به دريافـت گواهينامه دوره عالی آزاد MBA /DBA می شود.

بند ط) انصراف از تحصیل:
1-	در صورت انصراف دانشپذیر از تحصیل به ازای نیمسال های باقی مانده تا پایان تحصیل شهریه ثابت اخذ می گردد و برای دروس گذرانده شده گواهینامه ساعتی اعطا خواهد شد.

 برای موارد ذکر نشده در این آیین نامه بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام خواهد شد. 
تصویر امنیتی
کد امنیتی :

Design by PAFCO