درباره ریاست


سوابق اجرایی :

- استاد تمام وقت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس تهران- ١٣٧٢  

- استاد وابسته دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران - ١٣٩٠      

-معاون پژوهشی دانشگاه کار(١٣٧٤-١٣٧٢)                          

- مشاور مرکز تحقیقات مکانیزاسیون وزارت جهاد(١٣٧٦- ١٣٧٣)                

- رییس دانشگاه شهرکرد(١٣٨٠- ١٣٧٦)                                       

- معاون برنامه ریزی، آموزش و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران(١٣٨٤-١٣٨٠)                       

- مشاور رییس سازمان انرژی اتمی ایران(از سال ١٣٨٣)                       

- عضو کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت خاتمی(١٣٨٤- ١٣٨٠)                                         

- عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران(١٣٨٤- ١٣٨٠)                 

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس(١٣٨٨- ١٣٨٠).          

- بنیانگذار و رییس مرکز ملی تحقیقات انرژیهای تجدیدپذیر.           

- عضو هیات مدیره و قایم مقام تحقیقات شرکت مگاموتور سایپا(١٣٨٨- ١٣٨٢)              

 - عضو حقیقی(علمی- تخصصی) ستاد توسعه فناوری انرژیهی نو ایران وابسته به معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری(از سال ١٣٩٠ تا کنون)                              

- رییس کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه دولتی شهر کرد(از سال ١٣٩٢ تا کنون)                       

- نماینده وزیر علوم و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد استان چهار محال و بختیاری(از سال ١٣٩٢ تا کنون)                                  - عضو شورای مشاوران وزارت علوم(از سال ١٣٩٢)                        

- مشاور و عضو شورای مشاوران معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم(از سال ١٣٩٢)                        

- عضو شورای پردیس دانشگاه تربیت مدرس(از سال ١٣٩٣)              

- عضو شورای نشر دانشگاه تربیت مدرس(از سال ١٣٩٣)                     

- عضو شورای ارزشیابی مدارک خارجی وزارت علوم(از سال ١٣٩٣)           

- عضو کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آمورش عالی وزارت علوم(از سال ١٣٩٤)                      

- و......

سوابق علمی تحقیقاتی :

- عضویت در مجامع علمی:            

  • انجمن موتور ایران                       
  • انجمن مهندسان مکانیک ایران         
  • انجمن احتراق ایران
  • کمیته انرژی وابسته به شورای جهانی انرژی
  • قایم مقام دبیرکل مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی(از سال ١٣٩٣- ١٣٨٤)                               
  • عضو شورای مرکزی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی                   
  • عضو و رییس هیات داوران جشنواره جوان خوارزمی                  
  • عضو هیات داوران جشنواره بین المللی خوارزمی
  • عضو هیات تحریریه ٦ مجله علمی پژوهشی داخلی و ٣ مجله علمی پژوهشی بین المللی                         
  •  داور ١٤ مجله علمی- پژوهشی داخلی و ١٢ مجله علمی بین المللی

- نویسنده ٤٠٠ مقاله علمی- پژوهشی به زیان فارسی و انگلیسی

- تعداد ١١٥ مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی

- تعداد ٥٠ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی داخلی.                            

- تعداد ١٣٠ مقاله در کنفرانسهای بین المللی.                                    

- تعداد ١٢٠ مقاله در کنفرانسهای داخلی                                              

- استاد راهنمای ٧٠ پایان نامه کارشناسی ارشد                           

- استاد راهنمای ٣٠ رساله دکترا       

- استاد مشاور ٤٠ پایان نامه کارشناسی ارشد                           

- استاد مشاور ٢٠ رساله دکترا         

- تعداد ٤٠ ثبت اختراع                

- استاد راهنمای یک دانشجوی فوق دکترا(در حال کار)                    

- نویسند ٤ جلد کتاب علمی- تخصص

 -طراح ١٢ طرح ملی صنعتی

- مجری ٢٠ طرح ملی تحقیقاتی و مطالعاتی.                                

- رییس دانشگاه نمونه کشوری( ٤ سال متوالی)                   

-،پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس(از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٣)     

- طراح و بنیانگذار مرکز تحقیقات بیوانرژی ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس                                  

- طراح و بنیانگذار مرکز ملی تحقیقات انرژیهای تجدیدپذیر ایران      

- موسس ٦ آزمایشگاه تخصصی        

- موسس ٣ کارگاه تخصصی        

- طراح دروس کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم با گرایش انرژیهای تجدیدپذیر

- جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان در ١٠ سال اخیر

نام و نام خانوادگی :دکتر برات قبادیان
سمت : سرپرست  دانشگاه صنایع و معادن ایران
تلفن : 22830224
پست الکترونیک :