برای اتصال به کلاس مجازی از طریق کامپیوتر و یا موبایل ابزار مورد نیاز را دانلود نمایید.

- دانلود پلاگین برای مرورگر کامپیوتر

- دانلود (Adobe Connect for Mobile(Android برای موبایل

پس از انجام عملیات فوق از اینجا وارد سامانه آموزش شوید.

هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

کسب و کار نوآورانه برای حامیان کسب وکار-(قم،مشهد،ارومیه) موفقیت کسب و کار نوآورانه

شروع: 1397/08/22

پایان: 1397/08/23

نوع دوره: مجازی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع: 1397/08/22

پایان: 1397/08/23

مهلت ثبت نام : 1397/08/21

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 170

ظرفیت باقیمانده: 50

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 97018

توضیحات مبلغ :