فراخوان بنگاه های تولیدی صنعتی و معدنی جذب نخبگان دوره mba و dba تعاون دوره های IDBA

اصول مذاکره و فن بیان

 
شروع دوره: 1401/06/18
شهریه: 13 میلیون ریال

ارتقا سلامت و کیفیت زندگی با رویکرد خودمراقبتی

 
شروع دوره: 1401/06/19
شهریه: 13 میلیون ریال

مدیریت رویداد تجاری

 
شروع دوره: 1401/06/20
شهریه: 13 میلیون ریال

زبان بدن

 
شروع دوره: 1401/06/21
شهریه: 13 میلیون ریال

مدیریت تحول و نوآوری دوره مدیریت بین فرهنگی و تفاوت میان کشورها

معرفی دوره های کوتاه مدت:

هدف اصلی سرمایه گذاری در راستای دوره های کوتاه مدت در هر سازمان ارتقاء سطح آموزش و میزان مهارت به منظور افزایش کارایی کارکنان سازمان می باشد

دوره IDBA صنعت نفت و گاز

برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه صنایع و معادن ایران و سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد

معرفی دوره MBA:

در این دوره دانشپذیران با جنبه‌های مختلف مدیریت یک کسب و کار همچون مدیریت مالی، بازاریابی، منابع انسانی، تولید و عملیات، تکنولوژی و برنامه ریزی استراتژیک آشنا می شوند ...

معرفی دوره DBA:

هدف این دوره تربیت مدیران آینده نگر و عملیاتی است که قادر به مواجه شدن با مسائل سازمان خود را داشته باشند و بتوانند بهترین تصمیم را در زمان های چالش به نفع سازمان خود اخذ نمایند ...

معرفی دوره Post DBA:

هدف این دوره ایجاد بستری مناسب و کاملا تعاملی برای متخصصان و مدیران و همجنین تغییر نگاه مخاطبان از دانشپذیری به سوی دانش پژوهی و ایجاد یک تفکر انتقادی و رویکرد حل مسئله در میان مدیران می باشد.