معرفی دوره های زبان های خارجی:

دپارتمان زبان های خارجی دانشگاه صنایع و معادن ایران به طراحی و برگزاری دوره های زبان های خارجی برای اهداف تجاری پرداخته است که در آن داوطلبان علاوه بر کسب مهارت های عمومی، موفق به فراگیری مهارت های خاص همچون مذاکره، مکاتبه یا مکالمه تجاری به زبان های خارجی می شوند.