معرفی دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان:

دوره های حوزه ی مدیریت و منابع انسانی فرصتی است برای کسب دانش و مهارت‌های کاربردی و به روز برای رهبران و مدیران سازمان ها تا همگام با استاندارد جهانی و با نگاهی وسیعتر به فرآیندهای کسب‌وکار، مهارت خود را افزایش دهند، توانمندی خود را توسعه دهند و با کسب دانش مربوطه بتوانند مسائل و چالش‌های پیش رو را مدیریت کنند.

منابع انسانی بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می‌گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، موارد انگیزشی یا تنبیهی در این مبحث جای می‌گیرد. در واقع یکی از پایه‌های موفقیت یک سازمان منابع انسانی میباشد که به دلیل اهمیت این موضوع رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در تمام دانشگاه‌های معتبر تعریف شده‌است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با راه های زیر با ما در ارتباط باشید
تلفن مستقیم مجری دوره: 02122830222
سایر خطوط:
02126148208
02122804518 داخلی های 108 و 116
آدرس اینستاگرام : iuim.ir@
آدرس ایمیل : training@iuim.ir

کوچینگ کودکان برای فعال کردن ابزارهای درونی آن ها

کوچینگ کودکان برای فعال کردن ابزارهای درونی آن ها

کد : 100169

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

شروع : 1402/07/27

پایان : 1402/08/25

نوع دوره : حضوري

حل تعارضات سازمان برای مدیران

حل تعارضات سازمان برای مدیران

کد : 100168

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

شروع : 1402/08/30

پایان : 1402/10/19

نوع دوره : حضوري

مدیریت ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات در کسب و کار

مدیریت ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات در کسب و کار

کد : 100167

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/08/01

پایان : 1402/09/20

نوع دوره : حضوري

معماری سازمانی و معرفی چهارچوب های آن

معماری سازمانی و معرفی چهارچوب های آن

کد : 100166

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

شروع : 1402/08/30

پایان : 1402/09/14

نوع دوره : حضوري

استاندارد نظام آراستگی –5S

استاندارد نظام آراستگی –5S-نوبت اول

کد : 100163

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/07/21

پایان : 1402/07/28

نوع دوره : حضوري

پرورش متخصص مدیریت هوشمند و پایدار زنجیره تامین

پرورش متخصص مدیریت هوشمند و پایدار زنجیره تامین-نوبت اول

کد : 100162

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

شروع : 1402/09/17

پایان : 1402/11/20

نوع دوره : حضوري

تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه سیستم ها و روشها

تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه سیستم ها و روش ها

کد : 100161

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/03

پایان : 1402/09/24

نوع دوره : حضوري

حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

کد : 100160

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/07/21

پایان : 1402/08/12

نوع دوره : حضوري

آشنایی با مبانی روابط عمومی

آشنایی با مبانی روابط عمومی

کد : 100159

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/08/29

پایان : 1402/09/20

نوع دوره : حضوري

کوچینک هدفگذاری

کوچینگ هدفگذاری

کد : 100158

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/28

پایان : 1402/10/19

نوع دوره : حضوري

مقدمه ای بر کارآفرینی سازمانی

مقدمه ای بر کارآفرینی سازمانی

کد : 100157

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/08/11

پایان : 1402/08/18

نوع دوره : حضوري

توانمندسازی هوش استراتژیک

کارگاه هوش استراتژیک در کسب و کار-نوبت اول

کد : 100156

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/08/01

پایان : 1402/09/20

نوع دوره : حضوري

اصول مذاکره و فن بیان

اصول مذاکره و فن بیان

کد : 100155

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/23

پایان : 1402/09/30

نوع دوره : حضوري

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

کد : 100154

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/22

پایان : 1402/09/29

نوع دوره : حضوري

اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

کد : 100153

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/27

پایان : 1402/10/18

نوع دوره : حضوري

مدیریت امور کارکنان

مدیریت امور کارکنان

کد : 100152

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/30

پایان : 1402/10/07

نوع دوره : حضوري

آشنایی با اصول مصاحبه (حرفه ای مصاحبه کنید)

آشنایی با اصول مصاحبه (حرفه ای مصاحبه کنید)

کد : 100151

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/07/30

پایان : 1402/08/07

نوع دوره : حضوري

قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

کد : 100150

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/09/22

پایان : 1402/10/27

نوع دوره : حضوري

1 2 3 4