معرفی دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان:

دوره های حوزه ی مدیریت و منابع انسانی فرصتی است برای کسب دانش و مهارت‌های کاربردی و به روز برای رهبران و مدیران سازمان ها تا همگام با استاندارد جهانی و با نگاهی وسیعتر به فرآیندهای کسب‌وکار، مهارت خود را افزایش دهند، توانمندی خود را توسعه دهند و با کسب دانش مربوطه بتوانند مسائل و چالش‌های پیش رو را مدیریت کنند.

منابع انسانی بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می‌گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، موارد انگیزشی یا تنبیهی در این مبحث جای می‌گیرد. در واقع یکی از پایه‌های موفقیت یک سازمان منابع انسانی میباشد که به دلیل اهمیت این موضوع رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در تمام دانشگاه‌های معتبر تعریف شده‌است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با راه های زیر با ما در ارتباط باشید
تلفن مستقیم مجری دوره: 02122830222
سایر خطوط:
02126148208
02122804518 داخلی های 108 و 116
آدرس اینستاگرام : iuim.ir@
آدرس ایمیل : training@iuim.ir

توانمندسازی هوش استراتژیک

کارگاه هوش استراتژیک در کسب و کار-نوبت اول

کد : 100156

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/04/17

پایان : 1402/06/04

نوع دوره : حضوري

اصول مذاکره و فن بیان

اصول مذاکره و فن بیان-نوبت دوم

کد : 100155

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/31

پایان : 1402/04/08

نوع دوره : حضوري

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی-نوبت اول

کد : 100154

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/30

پایان : 1402/04/06

نوع دوره : حضوري

اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)-نوبت اول

کد : 100153

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/03/29

پایان : 1402/04/19

نوع دوره : حضوري

 مدیریت پورتفولیو (مدیریت سبد پروژه ها)

مدیریت پورتفولیو (مدیریت سبد پروژه ها)-نوبت اول

کد : 100148

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/03/19

پایان : 1402/04/09

نوع دوره : حضوري

سلامت اداری

سلامت اداری-نوبت اول

کد : 100140

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/24

پایان : 1402/03/31

نوع دوره : حضوري

روش ها و ابزارهای توسعه فروش در نمایشگاه ه

روش ها و ابزارهای توسعه فروش در نمایشگاه ها-نوبت اول

کد : 100139

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/20

پایان : 1402/03/27

نوع دوره : حضوري

مدیریت استرس

مدیریت استرس-نوبت اول

کد : 100138

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/18

پایان : 1402/03/25

نوع دوره : حضوري

مدیریت دانش

مدیریت دانش-نوبت اول

کد : 100137

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/17

پایان : 1402/03/24

نوع دوره : حضوري

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات-نوبت اول

کد : 100135

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/27

پایان : 1402/05/17

نوع دوره : حضوري

کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار

کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار-نوبت اول

کد : 100134

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/23

پایان : 1402/05/20

نوع دوره : حضوري

مدیریت تحول و نوآوری

مدیریت تحول و نوآوری-نوبت اول

کد : 100133

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/04/20

پایان : 1402/04/27

نوع دوره : حضوري

تندخوانی و تقویت ذهنی-نوبت دوم

کد : 100132

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/10

پایان : 1402/04/31

نوع دوره : حضوري

اجرا و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی کیفیت سازمانی EFQM (پیشرفته)

اجرا و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی کیفیت سازمانی EFQM (پیشرفته)-نوبت اول

کد : 100130

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/29

پایان : 1402/05/26

نوع دوره : حضوري

استراتژی های سازمان در فضای مجازی

استراتژی های سازمان در فضای مجازی-نوبت اول

کد : 100129

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/03/22

پایان : 1402/04/12

نوع دوره : حضوري

تحول دیجیتال در صنعت

تحول دیجیتال در صنعت -نوبت دوم

کد : 100128

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/03

پایان : 1402/04/24

نوع دوره : حضوري

آشنایی با سند استراتژی سازمان / شرکت و کارکردهای آن-نوبت اول

کد : 100127

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/03/16

پایان : 1402/04/20

نوع دوره : حضوري

آشنایی با کارت امتیازی متوازن و نحوه پیاده سازی آن در سازمان (پیشرفته)

آشنایی با کارت امتیازی متوازن و نحوه پیاده سازی آن در سازمان (پیشرفته)-نوبت اول

کد : 100126

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/03/27

پایان : 1402/04/31

نوع دوره : حضوري

1 2 3