معرفی دوره های معدنی:

معدن و صنایع معدنی با سهمی کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی و 5 درصد از صادرات غیرنفتی تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع است و نقش بسزایی در خودکفایی اقتصادی، اشتغال مولد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه دارد. این در حالی است که با وجود مواهب معدنی که ایران از آن برخوردار است، صنایع معدنی نه تنها در صادرات کشور، بلکه در تولید ملی نیز جایگاه چندانی ندارد و بیانگر صادرات مواد خام و منبع محور است که نیازمند تجدیدنظر اساسی در ساختار صادرات کشور است.
بخش استخراج معدن در کشور طی دو دهه گذشته تقریبا سهم کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی داشته است. صادرات این بخش از کل صادرات کالایی نیز به طور متوسط طی چند ساله، در حدود پنج درصد بوده است. سهم این بخش از واردات کالایی کشور نیز کمتر از یک درصد است؛ این امر مبین آن است که سهم معدن در صادرات کالایی کشور پایین است و کشور در صیانت از منابع طبیعی به طور نسبی موفق بوده است و تولیدات آن صرف عرضه به صنایع معدنی کشور میشود. نکته دیگر آن که کشور احتیاج مبرمی به واردات مواد خام معدنی براي پشتیبانی از صنایع معدنی خود ندارد. نکته دیگر آن که بخشی از نقاط ضعف صنایع معدنی ناشی از ناکارایی و عدم موفقیت صنایع معدنی است. طی پنج ساله گذشته، کل صادرات کالایی کشور به طور متوسط حدود 30 میلیارد دالر بوده که از این مقدار، در حدود 22 درصد متعلق به معدن و صنایع معدنی بوده است. در این میان، صادرات محصولات صنعت آهن و فولاد، چشمگیر است. واردات کالایی کشور نیز طی همین دوره به طور متوسط در حدود 57 میلیارد دلار بوده است که سهم معدن و صنایع معدنی از این واردات، در حدود 12 درصد است. بهمین منظور آموزش سهم بسزایی در رشد صادرات و واردات، افزایش تولید، استخراج بهینه و......... دارد. دانشگاه صنایع و معادن ایران بعنوان بازوی آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحی و برگزاری دوره های ویژه معدن برای علاقمه مندان و معدنکاران نموده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با راه های زیر با ما در ارتباط باشید
تلفن مستقیم مجری دوره: 02122830222
سایر خطوط:
02126148208
02122804518 داخلی های 108 و 116
آدرس اینستاگرام : iuim.ir@
آدرس ایمیل : training@iuim.ir

برنامه ریزی و طراحی استخراج معادن روباز

برنامه ریزی و طراحی استخراج معادن روباز-نوبت اول

کد : 130109

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/14

پایان : 1402/05/04

نوع دوره : حضوري

آتشباری کنترل شده

آتشباری کنترل شده-نوبت اول

کد : 130108

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/30

پایان : 1402/05/27

نوع دوره : حضوري

ایمنی فنی در معادن زیرزمینی و روباز

ایمنی فنی در معادن زیرزمینی و روباز- نوبت اول

کد : 130107

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/03/16

پایان : 1402/04/20

نوع دوره : حضوري

طراحی و مدل سازی ذخایر معدنی

طراحی و مدل سازی ذخایر معدنی-نوبت اول

کد : 130106

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/26

پایان : 1402/05/16

نوع دوره : حضوري

ایمنی کار در معدن

ایمنی کار در معدن-نوبت اول

کد : 130105

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/03/17

پایان : 1402/03/24

نوع دوره : حضوري

ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی

ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی-نوبت اول

کد : 130104

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/03/22

پایان : 1402/04/12

نوع دوره : حضوري

نظارت فنی بر معادن

نظارت فنی بر معادن-نوبت اول

کد : 130103

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/25

پایان : 1402/05/15

نوع دوره : حضوري

آموزش جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

آموزش جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS-نوبت اول

کد : 130102

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/09

پایان : 1402/05/13

نوع دوره : حضوري

آشنایی با ماشین آلات تراش و صیقل سنگهای قیمتی

آشنایی با ماشین آلات تراش و صیقل سنگهای قیمتی-نوبت اول

کد : 130101

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/04/07

پایان : 1402/04/28

نوع دوره : حضوري