دانشگاه صنایع و معان ایران مورد تایید پایگاه اطلاعاتی آنابین آلمان

دانشگاه صنایع و معادن ایران جزء دانشگاه های مورد تایید پایگاه اطلاعاتی  anabin آلمان

پایگاه آنابین به آدرس anabin.kmk.org اطلاعاتی در ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی، صحت سنجی محل اخذ مدارک خارجی و طبقه بندی مدارک خارجی در سیستم آموزشی آلمان به مقامات، کارفرمایان و افراد خصوصی خدمت رسانی می کند.

ادامه خبر

تشکر و قدردانی مدیرکل دفتر خدمات کسب کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از حمایت، مشارکت و همراهی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران

آقای امیرحسین اسدی مدیر کل دفتر خدمات کسب کار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای از حمایت، مشارکت و همراهی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران تشکر و قدردانی کرد.

ادامه خبر


دکتر غضنفری در جشنواره حاتم به میزبانی دانشگاه صنایع و معادن ایران

صندوق توسعه ملی شریک طرح‌های توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها می‌شود

دکتر غضنفری در جشنواره ملی حاتم به میزبانی دانشگاه صنایع و معادن ایران اعلام کرد:

صندوق توسعه ملی شریک طرح‌های توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها می‌شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعلام اینکه صندوق به عنوان شریک می‌تواند در طرح‌های توسعه‌ای کشور وارد عمل شود، گفت: چنانچه صندوق توسعه ملی به عنوان شریک در طرح‌های مختلف اعم از نفت، پتروشیمی و فولاد وارد شود؛ می‌تواند ضمن نظارت بر روند اجرای طرح، پس از اتمام پروژه، سهم خود را فروخته و در راستای اهداف توسعه‌ای در بخش دیگری سرمایه گذاری کند.

ادامه خبر

جشنوراه حمایت از تولید ملی - حاتم

حمایت از تولید ملی با آموزش مدیران در کلاس جهانی

دکتر شجاعی در افتتاحیه جشنواه حاتم: 
لازمه حمایت از تولید ملی آموزش مدیران در کلاس جهانی است

ادامه خبر


دوره های IDBA

برگزاری دوره های IDBA برای نفت و گاز

برای اولین بار در کشور دوره ی IDBA توسط دانشگاه صنایع و معادن ایران و سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد
ادامه خبر

سحنرانی دکتر شجاعی در گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران

دکتر شجاعی: دانشگاه صنایع و معادن ایران اولین دانشگاه نسل 3 کشور

گزیده سخنرانی دکتر سیدعلیرضا شجاعی سرپرست دانشگاه در گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران:

دانشگاه صنایع و معادن ایران اولین دانشگاه نسل 3 در ایران است...

ادامه خبر

انعقاد تفاهم نامه همکاریهای متقابل بین شرکت ایران ارقام و دانشگاه صنایع و معادن ایران

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ تفاهم نامه همکاریهای متقابل بین شرکت ایران ارقام و دانشگاه صنایع و معادن ایران منعقد گردید.

ادامه خبر