دکتر شجاعی: دانشگاه صنایع و معادن ایران اولین دانشگاه نسل 3 کشور

سحنرانی دکتر شجاعی در گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران

گزیده سخنرانی دکتر سیدعلیرضا شجاعی سرپرست دانشگاه در گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران:

دانشگاه صنایع و معادن ایران اولین دانشگاه نسل 3 در ایران است...

دکتر سید علیرضا شجاعی سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران در اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه که در دوم تیر ماه سال 1401 برگزار شد دانشگاه صنایع و معادن ایران با حدود 30 سال سابقه را به عنوان اولین دانشگاه نسل 3 در ایران خواند و افزود باید با هم افزایی بیشتر بین دانشگاه صنایع و معادن ایران، سازمان مدیریت صنعتی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پیش برد فعالیت های حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره وزرات صمت عمل نمایند.

گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/05/11
  • تعداد مشاهده : 1298 بار