دانشگاه صنایع و معادن ایران به مناسبت هفته تعاون برگزار می کند

دوره mba و dba تعاون

  برای اولین بار در کشور مدیریت کسب وکار MBA و DBA با گرایش تعاونی ها

  اختصاص تخفیف 15 % برای شرکت کنندگان:

  • افرادیکه در هفته تعاون در این دوره ها ثبت نام نمایند از تخفیف 15 % برخوردار خواهند بود
  • در صورت ثبت نام گروهی (12 نفر برای هر دوره) از تخفیف 15 % برخوردار خواهید شد
  • در صورت ثبت نام از طریق سازمان از تخفیف 15 % برخوردار خواهید شد

  سرفصل دوره
  DBA تعاون MBA تعاون 
  اقتصاد مدیریتمهارت های مدیریت در تعاونی ها
  آمار و روش تحقیقآمار و روش تحقیق
  تئوری و طراحی سازمان (تمرکز بر تعاونی ها)اقتصاد در مدیریت
  رفتار سازمانی در عملروش های کمی در تصمیم گیری مدیران 
  توسعه پایدار و مدیریت سبزحقوق تجارت
  برنامه ریزی استراتژیک پیشرفتهبودجه بندی و مدیریت مالی
  مدیریت استراتژیک تکنولوژی در تعاونی هارفتار سازمانی و منابع انسانی
  اجرا و ارزیابی استراتژیکبرنامه ریزی استراتژیک در عمل
  مدیریت سرمایه های انسانی در تعاونی هامدیریت بازاریابی و فروش در تعاونی ها
  بازاریابی و مدیریت بازار تعاونی هامدیریت نوآوری و کارآفرینی در تعاونی ها
  مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تعاونی هامدیریت IT 
  نقش مدیریت فناوری اطلاعات در تعاونی هاارزیابی اقتصادی طرح های تعاونی
  مدیریت تولید و عملیات در تعاونی هاسمینار در مسائل شرکت های تعاونی
  مدل کسب و کار بین الملل در تعاونی ها و مدیرت صادرات
  پروژه عملیاتی در تعاونی ها
  544 ساعت 416 ساعت 
  مبلغ 600/000/000 ریال مبلغ 300/000/000 ریال 

  تلفن های تماس برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر:
  021-22830222

  • نویسنده : مدیر سیستم
   • امتیاز :
   • 0
   • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/06/07
  • تعداد مشاهده : 749 بار