انعقاد تفاهم نامه 3 جانبه میان دانشـگاه صنایع و معادن ایران، اداره کل تحقیق آموزش و ترویـج معاونت امور تعاون وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکزنوآوری و توسعه تعاون

به مناسبت هفته دولت در راستای تحقق اهداف توسعه ملی و تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های مختلف صـنایع، معادن، بازرگانی، تعاون و خدمات کشور و نیز به منظور توسعه همکاری و مشارکت دانشگاهها و توسـعه آموزشهای کاربردی و مهارتی درسطوح مختلف و برای ارتقاء مدیران و کارشناسان خبره و استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیتهـا و تواناییهای علمی – پژوهشـی، تفاهم نامه ای میان اداره کل تحقیق آموزش و ترویـج معاونت امور تعاون وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به نماینـدگی آقـای دکترامیرحسـین جوزی، دانشـگاه صنایع و معادن ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی آقای دکترسیدعلیرضا شجاعی و مرکزنوآوری و توسعه تعاون به نمایندگی آقای دکتر علی اکبرابراهیم نژاد در محل برج میلاد تهران منعقد گردید.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/06/21
  • تعداد مشاهده : 813 بار