تشکر و قدردانی مدیرکل دفتر خدمات کسب کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از حمایت، مشارکت و همراهی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران

آقای امیرحسین اسدی مدیر کل دفتر خدمات کسب کار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای از حمایت، مشارکت و همراهی دانشگاه در برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران تشکر و قدردانی کرد.

در متن این نامه آمده است:

"تعاومل، حمایت و همکاری شما در برنامه ریزی، حضور، مشارکت و همکاری در اجرای برنامه ها و همفکری در حمایت و توسعه خدمات کسب و کار، مصداقی از یک کار تیمی ارزشمند و هدفمند بود که در قالب اولین نمایشگاه ملی و تخصصی خدمات کسب و کار توانست رضایت ها اغلب بازدید کنندگان و صاحبان کسب و کار، معاون اول محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مخبر و هیئت همراه، وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، معاونان وزیر، مدیران کل استانی و ستادی، نمایندگان محترم مجلس و تشکل ها را حاصل نماید."

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/06/28
  • تعداد مشاهده : 243 بار