دانشگاه صنایع و معادن ایران جزء دانشگاه های مورد تایید پایگاه اطلاعاتی  anabin آلمان

دانشگاه صنایع و معان ایران مورد تایید پایگاه اطلاعاتی آنابین آلمان

پایگاه آنابین به آدرس anabin.kmk.org اطلاعاتی در ارزیابی مدارک تحصیلی خارجی، صحت سنجی محل اخذ مدارک خارجی و طبقه بندی مدارک خارجی در سیستم آموزشی آلمان به مقامات، کارفرمایان و افراد خصوصی خدمت رسانی می کند.

از بخش موسسات این پایگاه می توان برای تعیین مؤسسه آموزش عالی بودن یا نبودن محل اخذ مدارک تحصیلی استفاده کرد. مؤسسات با تاریخچه آنها و هر گونه نامگذاری جایگزینی که ممکن است وجود داشته باشد، مستند شده اند. این امر امکان یافتن مؤسساتی را فراهم می کند که امروزه دیگر وجود ندارند یا نام خود را تغییر داده اند.
در این سایت مؤسسات براساس «انواع مؤسسه» با هم گروه بندی می شوند و با «وضعیت» خاصی نمایش داده می شود. وضعیت نشان می دهد که آیا می توان یک موسسه را دانشگاه در نظر گرفت یا خیر. وضعیت یک موسسه می تواند H+، H- و H+/- باشد.
H+ به این معنی است که موسسه مورد نظر به عنوان یک دانشگاه در کشور خود شناخته می شود و همچنین به عنوان یک موسسه دانشگاهی در آلمان در نظر گرفته می شود.
دانشگاه صنایع و معادن ایران در کنار دانشگاه های چون دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت در این پایگاه به عنوان دانشگاه های مورد تایید کشور مبدا، در آلمان شناخته میشود.

دانشگاه صنایع و معادن ایران در کنار دانشگاه های برتر کشوردانشگاه صنایع و معادن ایران مورد تایید سایت آنابین آلمان

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/06/30
  • تعداد مشاهده : 559 بار