دانشگاه صنایع و معادن ایران مجری جشنواره پژوهش و فناوری 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

دانشگاه صنایع و معادن ایران

آقای دکتر شجاعی سرپرست دانشگاه به عنوان مجری جشنواره پژوهش و فناوری 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

طی نامه دکتر سیدمهدی نیازی، آقای دکتر سید علیرضا شجاعی سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان مجری جشنواره پژوهش و فناوری 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1401/08/29
  • تعداد مشاهده : 21 بار