هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی و نقش اکوسیستم منابع انسانی در ارتقاء امید، باور و اعتماد با همکاری دانشگاه صنایع و معادن ایران در تاریخ های 24 و 25 بهمن ماه توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود

محور های این کنفرانس به شرح ذیل است:

*    مدیریت منابع انسانی در سازمان های پلتفرمی و  SMEها
*    تحول دیجیتال و تاثیرات آن بر حوزه HR و پایداری کسب و کار
*    نقش منابع انسانی در نگهداشت استعدادها و کاهش مهاجرت های پنهان و آشکار
*    نسل های نوظهور، سازمان های نوپدید
*    آثار و پیامدهای سیاست گذاری های نادرست در حوزه منابع انسانی
*    منابع انسانی هوشمند، تحلیل گری داده ها و نقش آن در پیشبرد اهداف کسب و کار
*    سیاستگذاری در مدیریت عملکرد و جبران خدمات
*    برنامه ریزی توسعه فردی و استفاده از ابزارهای نوین کوچینگ، منتورینگ و مربیگری
*    نقش تکنولوژی در بهبود فرآیندهای منابع انسانی (HR Tech)

هجدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://hrd-conf.imi.ir/fa/ مراجعه فرمائید.

آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم،
تلفن : 88604222 داخلی 3016-3151-3130-3172-3142
فکس : 88604283

  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1401/10/29
  • تعداد مشاهده : 35 بار