عنوان دوره: MBA گرایش مدیریت استراتژیک (نوبت سی و یکم)

هدف دوره:
در این دوره دانشپذیران با جنبه‌های مختلف مدیریت یک کسب و کار همچون مدیریت مالی، بازاریابی، منابع انسانی، تولید و عملیات، تکنولوژی و برنامه ریزی استراتژیک آشنا می شوند. این دوره بر شیوه‌های کاربردی تجارت و کسب وکار تمرکز داشته و به مدیران کمک می کنند تا مهارت های لازم جهت حل مسائل سازمان خود را به شایستگی فراگیرند و خود را برای تصمیم گیری های پیچیده سازمانی آماده نمایند.

ضوابط دوره ها:

این دوره ها براساس مجوز هیات امنای دانشگاه و با رعایت ضوابط و استانداردهای آموزشی  اجرا  می شود.
دانشپذیران پـس از گذراندن موفقیت آمیزكليـه دروس و تسویـه حساب کامل، موفق به دريافـت گواهينامه دوره عالی آزاد MBA با امضای رییس دانشگاه خواهند شد. گواهینامه صادره قابل استعلام بوده و حاوی هولوگرام و ممهور به مهر دانشگاه می باشد. 

شرایط پذیرش و ورود به دوره: 

- دارا بودن مدرک کارشناسی رسمی
- دارا بودن حداقل 4 سال سابقه کاری مفید مرتبط با مدیریت
- پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی


ویژگی های دوره: 
- تاریخ شروع ثبت نام: 1402/01/14
- تاریخ شروع دوره: 1402/09/30
- طول دوره به سال : یک سال و نیم
- مدت ساعت کل دوره : 416 ساعت
- شهریه دوره: 300/000/000 ریال (معادل سی میلیون تومان)
- شیوه برگزاری : ترکیبی(حضوری-مجازی)
- نحوه پرداخت شهریه: در سه نیمسال

تقویم آموزشی 6 ماه دوم دوره های  بلند مدت سال 1402 دانشگاه صنایع و معادن ایران

نام دوره

گرایش

تاریخ شروع

تعداد ساعت

روز برگزاری

ساعت برگزاری

نحوه برگزاری

محل برگزاری
دوره

MBA

استراتژیک

1402/09/30

416

پنج شنبه

17:00-08:00

حضوری

دانشگاه صنایع و
 معادن ایران

جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام دوره اینجا کلیک نمایید.