رویدادها و همایش ها:

ردیفعنوانزمان برگزار شده 1400زمان 1401مکان
1تجلیل از مدیران شایسته10 تیر6 مردادمرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
2جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)15تیر2 مردادمرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
3نشست ملی راهکارهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم30 بهمن28 شهریورمرکز همایش های بین المللی رایزن
4نشست اوراسیا پلی به سوی تجارت آزاد جهانی8 بهمن18 مهرمرکز همایش های بین المللی رایزن
5اولین جایزه ملی صنعت رستوران21 آذرمرکز همایش های بین المللی کیش
6دومین جشنواره فجر مدیریت ایران16 اسفند15 اسفندمرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
7تجلیل از برند های کارآفرین در محیط کسب و کار17 اسفنددر انتظار فراخوان
8قطع وابستگی در تولید6 شهریوردر انتظار فراخوان
9برگزاری همایش هفته پژوهش های صنعتی و معدنی در روز صنعت10 تیر10 تیرسالن همایش های وزارت صمت
10برگزاری نشست های دوره ای علمی انجمن فارغ التحصیلانهر فصلدر انتظار فراخوانسالن همایش دانشگاه صنایع و معادن ایران
11جشنواره ایده پردازی مردم تهراندر انتظار فراخوانبرج میلاد