اهداف و وظايف

معاونت علم و فناوری از مديريت هاي زير تشکيل گرديده است:

 1. مديريت آموزشي وتحصيلات تکميلي
 2. مديريت پژوهش و فناوری
 3. مدیریت آموزشهاي عالی آزاد
 4. مدیریت فناوری و تجاری سازی
شرح وظايف و فعاليتهاي مديريت آموزشهاي عالی آزاد:

در راستاي انجام فعاليت هاي دانشگاه صنايع ومعادن ايران وظايف اين مديريت به شرح ذيل ميباشد:
 • ارتقاء كيفيت آموزش ازطريق ايجاد شيوه هاي متنوع و فرصتهاي بيشتر يادگيري بااستفاده از فناوري هاي نوين بويژه فناوري اطلاعات
 • برنامه ريزي و امكان سنجي برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد، غيرحضوري و مجازی
 • برگزاري دوره هاي آزاد آموزشي به صورت غير حضوري
 • برگزاري آزمون هاي الكترونيكي حضوري
 • فرهنگ سازي و ترويج استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي
 • برگزاري سمينارها وكارگاه هاي آموزشي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه آموزش الكترونيكي
 • انعقاد قراردادها و تفاهمنامه ها جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز
 • انجام هماهنگي آموزشي بين تمام مراكز دانشگاه در ساير استانها
 • كنترل و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي و آزمونهاي ورودي
شرح وظايف مديريت آموزش و تحصیلات تکمیلی:
 • تنظيم مقررات آموزشي دانشگاه بر طبق آيين‌نامه‌هاي وزارت علوم و تصميمات شوراها و کميته‌هاي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي آنها
 • تشکيل کميسيون غيبت پزشکي 
 • شرکت در شوراي آموزشي دانشگاه و تهيه صورت جلسات شورا 
 • بررسي مسائل خاص آموزشي دانشجويي 
 • تهيه تقويم سالانه و ارسال به شوراي آموزشي دانشگاه 
 • دريافت و ارسال مدارک ثبت‌نام و نمرات دانشجويان مهمان 
 • تعيين محل کلاسهاي دروس و محل برگزاري امتحانات مربوطه 
 • بررسي درخواستها و انجام مرخصي تحصيلي و حذف ترم اضطراري دانشجويان 
 • بررسي درخواستهاي تغيير رشته دانشجويان 
 • رسيدگي به اشکالات ثبت‌نام و ترميم و انجام اصلاحات ترمي 
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل و تمديد کارت دانشجويي 
 • برنامه‌ريزي دروس دانشجويان جديدالورود و ثبت‌نام سالانه از پذيرفته شدگان آزمون ورودي 
 • ايجاد هماهنگي لازم بين ادارات آموزش دانشکده‌ها و مراکز آموزشي وابسته به دانشگاه در امور مربوط به آموزش
 • انجام امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان مشمول 
 • صدور گواهينامه‌هاي فارغ‌التحصيلان، تاييديه‌هاي تحصيلي، دانشنامه‌ها، مکاتبات مربوط به فارغ‌التحصيلان
 • انجام امور مربوط به انصراف، انتقال، ترک تحصيل، اخراج آموزشي و گواهيهاي دانشجويي 
 • اجراي آزمونهاي مختلف 
 • ايجاد هماهنگي براي اجراي دوره‌هاي کوتاه مدت، حين خدمت و نظارت در امور آموزشي دانشجويان 
 • درج نمرات و ثبت و ضبط سوابق و پرونده فارغ‌التحصيلان 
 • تشکيل کميسيونهاي آموزشي و رفع مشکلات پيش‌آمده و اتخاذ تصميم‌هاي لازم 
 • انجام امور برنامه‌ريزي آموزشي به شرح زير :

- پيشنهاد ايجاد رشته‌ها و گروههاي جديد

- برنامه‌ريزي براي اجراي دوره‌هاي کوتاه مدت، حين‌خدمت و ...

- برنامه‌ريزي براي اجراي آزمونهاي مختلف 

انجام ساير فعاليتها از قبيل : 

 • رسيدگي به شکايات 
 • تهيه شاخصهاي آموزشي و تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوطه 
 • زمينه‌سازي براي جذب اعضاي علمي
 • تدوين و ارائه فرم‌هاي حق‌التدريس، ارزشيابي و بازنگري دروس
 • اعلام ظرفيتهاي دوره‌هاي آموزش عالي
 • انتخاب استاد نمونه
 • برنامه‌ريزي و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه طبق نيازهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي تابعه
 • نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي
 • جمع‌آوري و تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون
 • تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل انجام دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان و تصويب نهايي عناوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويان
 • بررسي درخواست و برگزاري آزمونهاي دوره هاي مختلف و تائيد نتايج اين آزمونها
 • بررسي درخواست تغيير عنوان، جابجايي، هزينه و ... مربوط به پايان نامه تحصيلي دانشجويان 
 • بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان 
 • بررسي پيشنهاد دروس جديد از سوي دانشکده‌ها، تصويب و ارسال به شوراي آموزشي و تحصيلات - تکميلي دانشگاه و سپس انعکاس نتيجه به دانشکده‌ها
 • طرح پرونده‌هاي خاص برخي از دانشجويان و ارجاع به کميسيون مربوطه و انعکاس نتيجه‌ آن به دانشکده مربوطه
 • درخواست تمديد ماموريت تحصيلي و تمديد حکم بورس تحصيلي
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان و ارسال به واحدهاي مختلف
 • هماهنگي با مديريت برنامه‌ريزي، توسعه و ارزيابي عملکرد در خصوص تقسيم‌بندي انواع اعتبارها و بودجه‌هاي تخصيصي به دانشجويان، دانشکده‌ها و ... در ارتباط با دوره‌هاي تحصيلات تکميلي
 • انجام امور مربوط به داوطلبان امتحان دوره ها، از قبيل جمع‌آوري و رسيدگي به مدارک، صدور کارت و نيز امور مربوط به پذيرفته‌شدگان آزمونهاي دوره های دانشگاه از قبيل دعوت، معرفي به اداره گزينش دانشجو، اداره بورسها، ثبت‌نام، پيگيري تا صدور حکم بورس تحصيلي و ...
 • همکاري با مديريت پژوهشي دانشگاه در خصوص ارسال فرمهاي پيشنهاد پروژه تحصيلي دانشجويان بعد از تصويب در شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي، براي عقد قرارداد، و امور متفرقه (تغيير، جابجايي هزينه‌هاي قيد شده در فرمهاي مذکور و ...)
 • صدور مجوز دفاع از پايان‌نامه‌ها، مجوز صدور مدرک تحصيلي، گواهي پايان دوره آموزشي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي
جستجو
آمار سايت
بازدید این صفحه23400
بازدید کننده امروز1167
بازدید کننده دیروز758
کل بازدید های سایت1094062
ورود كاربران
تصویر امنیتی

Design by PAFCO