تقويم آموزشي دوره هاي عالي آزاد

تقویم آموزشی 6 ماه اول دوره های  بلند مدت سال 1401 دانشگاه صنایع و معادن ایران

ردیف

نام دوره

گرایش

تاریخ شروع

تعداد ساعت

روز برگزاری

ساعت برگزاری

نحوه برگزاری

محل برگزاری
دوره

1

MBA

استراتژیک

1401/04/15

416

پنج شنبه

17:00-08:00

حضوری

دانشگاه صنایع و
 معادن ایران

2

DBA

استراتژیک

1401/04/15

544

پنج شنبه

17:00-08:00

حضوری

3

Post DBA

___

1401/04/15

288

پنج شنبه

17:00-08:00

حضوری

تقویم آموزشی دوره های کوتاه مدت شش ماه اول 1401 دانشگاه صنایع و معادن ایران
دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان 
ردیفنام دورهتاریخ شروع تاریخ پایان دورهمدت ساعتروز برگزاریساعت برگزارینحوه برگزاریمحل برگزاری
دوره
1مدیریت تحول و نوآوری1401/02/171401/02/178شنبه09:00-17:00حضوریدانشگاه صنایع و معادن ایران
2کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار1401/02/181401/03/0816یکشنبه09:00-13:00حضوری
2مدیریت و فناوری اطلاعات1401/02/191401/03/0916دوشنبه09:00-13:00حضوری
3فرسودگی شغلی1401/02/201401/02/208سه شنبه09:00-17:00حضوری
3مدیریت دانش1401/02/211401/02/218چهارشنبه 09:00-17:00حضوری
4مدیریت استرس1401/02/221401/02/228پنج شنبه09:00-17:00حضوری
5کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی1401/02/241401/02/248شنبه09:00-17:00حضوری
6اصول مذاکره و فن بیان1401/02/271401/02/278سه شنبه09:00-17:00حضوری
7مدیریت بین فرهنگی و تفاوت میان کشورها1401/02/281401/02/288چهارشنبه 09:00-17:00حضوری
8اصول و آداب تشریفات1401/02/291401/02/298پنج شنبه09:00-17:00حضوری
9زبان بدن1401/02/311401/02/318شنبه09:00-17:00حضوری
10آشنایی با نمایشگاه EXPO1401/03/031401/03/038سه شنبه09:00-17:00حضوری
11مدیریت رویدادهای تجاری1401/03/041401/03/2516چهارشنبه 09:00-17:00حضوری
12تفویض اختیار1401/05/221401/05/228شنبه09:00-17:00حضوری
13رشد و افول سازمانی1401/05/291401/05/298شنبه09:00-17:00حضوری
14فن اداره جلسات1401/06/071401/06/078دوشنبه09:00-17:00حضوری
15اجرای استراتژی در عمل1401/06/081401/06/088سه شنبه09:00-17:00حضوری
16استراتژی های کاهش هزینه و
 پیاده سازی آن به کمک IT
1401/06/091401/06/098چهارشنبه09:00-17:00حضوری
17کنترل استراتژیک1401/06/121401/06/128شنبه09:00-17:00حضوری
18کارگاه آشنایی با تعالی سازمان1401/06/131401/06/138یکشنبه09:00-17:00حضوری
19طراحی ساختار سازمانی و تئوری های سازمان1401/06/141401/06/148دوشنبه09:00-17:00حضوری
20اخلاق حرفه ای1401/06/151401/06/158سه شنبه09:00-17:00حضوری
دوره های بازاریابی
ردیفنام دورهتاریخ شروع تاریخ پایان دورهمدت ساعتروز برگزاریساعت برگزارینحوه برگزاریمحل برگزاری
 دوره
1عوامل موفقیت و شکست محصولات
 جدید و برند ها
1401/03/071401/03/078شنبه09:00-17:00حضوریدانشگاه صنایع و
معادن ایران
2مدیریت بازرگانی بین الملل1401/03/101401/03/3116سه شنبه09:00-13:00حضوری
3دوره تجارت الکترونیک1401/03/121401/04/0216پنج شنبه09:00-13:00حضوری
دوره های حسابداری و مالی
ردیفنام دورهتاریخ شروع تاریخ پایان دورهمدت ساعتروز برگزاریساعت برگزارینحوه برگزاریمحل برگزاری
دوره
1 مدیریت و سرمایه گذاری در بورس1401/03/211401/03/218شنبه09:00-17:00حضوریدانشگاه صنایع و
 معادن ایران
2مدل ها و تکنینک های تصمیم گیری1401/03/221401/04/1216یکشنبه09:00-13:00حضوری
3اعتبارات اسنادی1401/03/231401/03/238دوشنبه09:00-17:00حضوری
4قانون برگزاری مناقصات1401/03/281401/04/1816شنبه09:00-13:00حضوری
دوره های معدنی
ردیفنام دورهتاریخ شروع تاریخ پایان دورهمدت ساعتروز برگزاریساعت برگزارینحوه برگزاریمحل برگزاری
 دوره
1آشنایی با ماشین آلات تراش و صیقل سنگهای قیمتی1401/03/301401/04/2016دوشنبه09:00-13:00حضوریدانشگاه صنایع و معادن ایران
2ایمنی کار در معدن1401/04/011401/04/018چهارشنبه 09:00-17:00حضوری
3دوره GIS1401/04/071401/04/2816سه شنبه09:00-13:00حضوری
4نظارت فنی بر معادن1401/04/081401/04/2916چهارشنبه 09:00-13:00حضوری
5ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی1401/04/091401/04/3016پنج شنبه09:00-13:00حضوری
6طراحی و مدل سازی ذخایر معدنی1401/04/251401/05/1516شنبه09:00-13:00حضوری
7ایمنی فنی در معادن زیرزمینی و روباز1401/04/261401/06/0624یکشنبه09:00-13:00حضوری
8آتشباری کنترل شده1401/05/031401/05/3116دوشنبه09:00-13:00حضوری
9برنامه ریزی و طراحی استخراج معادن روباز1401/05/041401/05/2516سه شنبه09:00-13:00حضوری
سایر دوره ها
ردیفنام دورهتاریخ شروع تاریخ پایان دورهمدت ساعتروز برگزاریساعت برگزارینحوه برگزاریمحل برگزاری
دوره
1آشنایی با سامانه های نوین دارورسانی 1401/05/051401/05/2616چهارشنبه09:00-13:00حضوریدانشگاه صنایع و
 معادن ایران
2پاورپوینت پیشرفته1401/05/061401/06/2432پنج شنبه09:00-13:00حضوری

Design by PAFCO