پژوهش و فناوري

واحد پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای اهداف کلان دانشگاه صنایع و معادن ایران با هدف برآورده کردن نيازهاي پژوهشي، مطالعاتی، مشاوره ای و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن راهبری و اجرای پروژه های متعدد در حوزه های مختلف صنعت و معدن در تلاش است با ایجاد فضای تعامل با بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت و معدن کشور از طریق همکاری سازنده با متولیان صنعت و معدن کشور اعم از مدیران ارشد، سیاستگزاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان، کارشناسان بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی فعال در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نقش مثمرثمری در توسعه و ارتقاء بخش صنعت و معدن کشور داشته باشد. در گذشته نیز واحد پژوهش و فناوری دانشگاه صنایع و معادن ایران سعی در پرکردن خلاء بین تصمیم گیران و سیاستگزاران صنعت و معدن کشور با واحدهای تولیدی داشته و در خلال این فعالیتها، پروژه های پژوهشی متعددی را برای پاسخگویی به نیاز برنامه ریزان و مجریان صنعتی و معدنی در سطوح مختلف به انجام رسانده است.

واحد پژوهش و فناوری دانشگاه با الگو گرفتن از منویات رهبر معظم انقلاب و با عنایت به تأکیدات سند چشم انداز کشور برای برآورده کردن نیازهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حیطه اساسنامه دانشگاه سعی در اجرای پروژه های پژوهشی در حوزه های مختلف با رویکرد کاربردی و با بالاترین سطح علمی دارد.

وظیفه اصلی واحد پژوهش و فناوری، بررسی، ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص کلیه فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای اهداف دانشگاه صنایع و معادن ایران می باشد. اهم فعالیت های واحد پژوهش و فناوری عبارت است از:

 • تلاش در جهت رفع نیازهای پژوهشی وزارت صنایع و معادن، سازمان های وابسته و همچنین بخش صنعت و معدن کشور در خصوص موارد زیر:

- همکاری در ایجاد کانون های تفکر در جهت تبیین و چاره جویی مشکلات بخش صنعت و معدن

- تعامل و همکاری با مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت صنایع و معادن جهت استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در انجام طرح های پژوهشی

- بومی کردن دانش فنی در حوزه نیاز صنعت و معدن کشور از طریق ایجاد کمیته کارشناسی انتقال فناوری

- انجام طرح های مستقل و مشترک پژوهشی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی داخل و خارج کشور

- تلاش در جهت هدایت پروژه های دانشگاهی و پایان نامه های دانشجویان مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در راستای نیازهای صنایع و معادن کشور

- هماهنگی، همکاری و برقراری تعامل مستقیم و همه جانبه بین مراکز تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن به منظور افزایش سطح بهره وری

- برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی پژوهشی در داخل و خارج کشور

- انتشار کتب، جزوات و نتایج یافته های تحقیقاتی بخش صنعت و معدن

- تهیه منابع علمی مورد نیاز صنایع و معادن کشور

 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 • نظارت عالی بر فعالیت واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته به دانشگاه
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی و اجرای کلیه امور قراردادهای علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات
 • نظارت بر فعالیت کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه
 • تهیه برنامه پژوهش و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای طرح در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی در چهارچوب اهداف مصوب دانشگاه و در راستای برنامه های رشد و توسعه کشور

با توجه به وظایف مزبور و شرایط فوق الذکر واحد پژوهش و فناوری اهداف ذیل را طراحی نموده است:

 • افزایش تعداد پروژه های تحقیقاتی در راستای تثبیت ساختار پژوهش مدار دانشگاه
 • تقویت ارتباط با سطوح مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه برای نیازسنجی واحدهای مختلف و اطلاع از اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی ایشان
 • توسعه و گسترش ارتباط با نهادها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی و جذب پژوهشگران در حوزه های مختلف براي تعمیق و بسط زمینه های فعالیت دانشگاه در راستای نیازهای صنعتی و معدنی کشور
 • تثبیت جایگاه دانشگاه صنایع و معادن به عنوان نهاد پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق فکر مدیران وزارتخانه برای سمت دهی صحیح و برنامه ریزی کلان در مسیر توسعه کشور
 • چابک سازی سازمانی برای اجرای دقیق و سریع پروژه های پیشنهادی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه های تحقیقاتی برای اجرای هدفمند پروژه ها در آینده

Design by PAFCO