لیست فعالیت های پژوهش و فناوری صفحه1
فناوریهای نوین (فناوری اطلاعات و ارتباطات، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، مواد پیشرفته)

ردیف

عنوان پروژه

1

ايجاد پايگاه اطلاع رساني و تحلیل اطلاعات و اخبار صنعتی و معدنی بر پایه وب به منظور کمک به توسعه مبتنی بر دانایی

2

طراحی و پیاده سازی کتابخانه دیجیتال اسناد طرح مطالعات کاربردی و تحقیقات اساسی وزارت صنایع و معادن

3

دستیابی به دانش فنی پوشش دهی رینگ پیستون بر پایه مولیبدن با فرآیند پاشش پلاسمایی

4

تدوین دانش فنی تولید آنتن چاپی و پیاده سازی آن بر روی شیشه خودرو با قابلیت استفاده به عنوان گرم کن شیشه

5

سنتز نانو ذرات نقره توسط آنزیم نیترات ردوکتاز استخراج شده از قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم

6

به روز رسانی و پیاده سازی سامانه اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی کشور

7

دستیابی به دانش فنی تولید و استفاده از انواع غشا ها در بخشهای صنعتی کشور و فعالیت های ترویجی و پشتیباتی کننده

8

ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمانی در انجام موفقیت آمیز برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

9

اصلاح و تکمیل سامانه مدیریت اطلاعات طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور

10

خدمات دهی سیستم صدور مجوزهای صنعتی مبتنی بر وب در استان فارس

11

خدمات دهی سیستم صدور مجوزهای صنعتی مبتنی بر وب در استان خراسان شمالی

12

خدمات دهی سیستم صدور مجوزهای صنعتی مبتنی بر وب در استان کهگیلویه و بویر احمد

13

توليد سيستم تحت web اخذ آمار تولید واحد های صنعتی

14

به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی استان های کشور

15

طراحی و پیاده سازی وبگاه اطلاع رسانی و سامانه ی مدیریت اطلاعات طرح آمایش صنعتی و معدنی کشور

16

اولویت های سرمایه گذاری، طراحی مقدماتی، تدوین دانش فنی و بررسی توجیه اقتصادی در صنایع آرایشی، بهداشتی جهت تهیه محصولات جدید با به کارگیری زیست فن آوری و بررسی وضعیت موجود در ایران و بازار نوین جهانی

17

اولویت های سرمایه گذاری، طراحی مقدماتی، تدوین دانش فنی و بررسی توجیه اقتصادی در صنایع مواد Function food و Neutraceuticals جهت تهیه محصولات جدید با به کارگیری زیست فن آوری و بررسی وضعیت موجود در ایران و بازار نوین جهانی

18

طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه امور پذیرش درخواست ارائه تسهیلات به متقاضیان به منظور الحاق طرح های صنایع نوین به سامانه جامع پژوهش و فناوری وزارت صنعت و معدن و تجارت

19

به روزرسانی و ساماندهی اطلاعات واحدهای صنایع معدنی استانهای کشور

20

طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب بازرسی معادن

21

تحلیل الزامات و نیازمندیهای ایجاد سامانه کاداستر و طراحی، تولید، آزمون و استقرار سیستم بر اساس نسخه نرم افزار هماهنگ خریداری شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف یکپارچگی با سیستم اطلاعات مکانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

2) تجاری سازی

ردیف

عنوان پروژه

1

پیگیری نتایج طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی خاتمه یافته کارفرما از طریق انتشار محدود یا وسیع

2

تدوین برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی پروژه های تحقیقاتی طرح تحقیقات اساسی بخش صنعت و معدن کشور

 

3) بهره وری

ردیف

عنوان پروژه

1

اجراء و حمایت از همایش ها، هم اندیشی و نشست های تخصصی برای اشاعه مفاهیم توسعه بهره وری در بخش صنعت و معدن کشور برای بخش غیر دولتی

2

مطالعات و تدوین بسته های سیاسی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کار گروهی تخصصی 3 با موضوع ارتقای بهره وری و حمایت از کارآفرینی و نوآوری، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و علمی، افزایش اشتغال به ویژه در فعالیت های زودبازده و به خصوص برای جوانان

3

طراحی و تدوین نظامهایی برای تقویت کارگروهی در راستای توسعه منابع انسانی ارتقاء فرهنگ کار بهبود و بهره برداری بهتر ظرفیت منابع موجود

4

طراحی و راه اندازی پایگاه بهره وری وزارت صنایع و معادن

5

بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده رشد بهره وری

6

شناسایی بخش های کمتر مولد و بیشتر مولد و ارائه راهکارهای اجرایی جهت جابه جایی صنایع رشد

7

بررسی نحوه ارتقا سطح کیفی و رقابت پذیری کالاها صادراتی با استفاده از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه گذاری که حامل فن آوری بالا هستند و ارائه راهکار

8

بررسی چگونگی تحقق اهداف و شاخص های کمی ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در صنعت و معدن الف : هدف گذاری بخش و زیر بخش با شاخص های ستانده به نهاده توجه به متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار سرمایه و کل عوامل تولید در برنامه چهارم ب : محاسبه سهم رشد بهره وری کل عوامل کل عوامل و نیروی کار، سرمایه، بخشها و زیر بخشهای مربوط

 

4) داوری و نظارت بر پروژه های پژوهشی

ردیف

عنوان پروژه

1

نظارت بر دانش فنی و پیاده سازی واحد نیمه صنعتی جداسازی و درجه بندی خرما بر اساس روش های غیر مخرب

2

نظارت بر پروژه طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی تولید الکل از مواد سلولزی و تولید در مقیاس پایلوت به ظرفیت 1000 لیتر در روز

3

داوری و نظارت بر طرح ها و پروژه های پژوهشی طرح مطالعات کاربردی و تحقیقات اساسی صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

4

داوری طرحهای صنایع نوین

 

5) بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ردیف

عنوان پروژه

1

ایجاد سایت ایمنی شیمیایی

2

تدوین ضوابط و مقررات ایمن سازی صنایع و معادن در مقابل بلایای طبیعی و تهیه دستورالعمل های ایمنی جهت انتخاب مکان احداث پروژه های صنعتی معدنی کشور

3

تدوین ضوابط کنترل خسارات ناشی از آتشباری

Design by PAFCO