عنوان دوره: MBA گرایش مدیریت استراتژیک (نوبت سی و یکم)

هدف دوره: 
در این دوره دانشپذیران با جنبه‌های مختلف مدیریت یک کسب و کار همچون مدیریت مالی، بازاریابی، منابع انسانی، تولید و عملیات، تکنولوژی و برنامه ریزی استراتژیک آشنا می شوند. این دوره بر شیوه‌های کاربردی تجارت و کسب وکار تمرکز داشته و به مدیران کمک می کنند تا مهارت های لازم جهت حل مسائل سازمان خود را به شایستگی فراگیرند و خود را برای تصمیم گیری های پیچیده سازمانی آماده نمایند.

ضوابط دوره ها:

این دوره ها براساس مجوز هیات امنای دانشگاه و با رعایت ضوابط و استانداردهای آموزشی  اجرا  می شود.
دانشپذیران پـس از گذراندن موفقیت آمیزكليـه دروس و تسویـه حساب کامل، موفق به دريافـت گواهينامه دوره عالی آزاد MBA با امضای رییس دانشگاه خواهند شد. گواهینامه صادره قابل استعلام بوده و حاوی هولوگرام و ممهور به مهر دانشگاه می باشد. 

شرایط پذیرش و ورود به دوره: 

- دارا بودن مدرک کارشناسی رسمی
- دارا بودن حداقل 4 سال سابقه کاری مفید مرتبط با مدیریت
- پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی


ویژگی های دوره: 
- تاریخ شروع ثبت نام: 1401/02/01
- تاریخ شروع دوره: 1401/07/01
- طول دوره به سال : یک سال و نیم
- مدت ساعت کل دوره : 416 ساعت
- شهریه دوره: 300/000/000 ریال (معادل سی میلیون تومان)
- شیوه برگزاری : ترکیبی(حضوری-مجازی)
- نحوه پرداخت شهریه: در سه نیمسال

Design by PAFCO