فرم پيش ثبت نام دوره هاي عالي آزاد
انتخاب دوره
مشخصات فردی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
نام پدر
تلفن همراه
آدرس پست الکترونیک
تلفن ثابت
تاریخ تولد
آدرس محل سکونت
سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سال اخذ مدرک
دانشگاه محل تحصیل
نوع مدرک
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
سوابق شغلی

وضعیت اشتغال
مدت اشتغال
پست سازمانی
نام اداره
مدت کل سوابق مدیریتی
تلفن محل کار
آدرس محل کار
تصویر حکم گارگزینی
تصویر رزومه
آیین نامه آموزشی دوره های عالی آزادPost DBA ،MBA و DBA

دانش پذیـر گرامـي ضمـن عرض تبريـك و آرزوی موفقيت شما در دوره های عالی آزاد MBA و DBA دانشگاه صنایع و معادن ایران، در زير خلاصه‏اي از آيين‏نامـه و مقـررات آمــوزشي دوره هـای آموزش آزاد دانشگاه ارائه مي‏شود.

بند الف) ارائه مدارک جهت ورود به دوره:
دانش پذیران دوره های عالی آزاد MBA و DBA میبایست در بدو پذیرش و شروع دوره، نسبت به ارائه اصل مدرکی مبنی بر فراغت از تحصیل خود در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (یا MBA مورد تایید دانشگاه) اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در موعد مقرر، ادامه تحصیل دانش پذیر میسر نخواهد بود. در موارد خاص، از طرف دانشگاه به دانش پذیر فرصت 6 ماهه جهت ارائه مدرک داده خواهد شد. در این خصوص تعهدنامه ارائه مدرک تحصیلی (فرم الف، پیوست) در موقع ثبت نام از دانش پذیر اخذ خواهد شد.
تبصره1:تشخیص مورد تایید بودن مدارک MBA و موارد خاص برعهده شورای راهبری آموزش خواهد بود.
تبصره2: کلیه مدارک تحصیلی ارائه شده به دانشگاه از واحد مبدا استعلام می شود و در صورت عدم اصالت هریک از مدارک تحصیلی پذیرش دانشپذیر کان لم یکن تلقی شده و ایشان موظف به پرداخت هزینه های مترتبه خواهد بود.
بند ب) غیبت در کلاس درس:
در صورت غيبت دانش پذیر اعم از موجه یا غیر موجه در بيش از 16/3 مجموع ساعات، درس از مجموعه دروس اخذ شده حذف خواهد شد و دانشپذیر موظف است در نیمسال های بعد با پرداخت شهریه متغییر درس مجددا آن را اخذ نماید.
بند ج) غیبت در امتحان، معرفی به استاد و نحوه پرداخت شهریه: 
1-	 چنانچه غیبت دانشپذیر در جلسه امتحان موجه باشد، با پرداخت 20 % شهریه متغیر درس و با موافقت استاد مربوطه آزمون آن درس مجدد برگزار می شود.
2-	چنانچه غیبت غیر موجه باشد، دانشپذیر موظف است با پرداخت کل شهریه متغییر درس و با همان استاد قبلی آزمون مجدد بدهد.
همچنین تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت و بررسی مستندات مربوطه، توسط کمیسیون موارد خاص صورت می پذیرد. در صورتی که بعد از یک بار آزمون مجدد ، دانش پذیر موفق به اخذ نمره قبولی در درس مورد نظر نشود، باید با ثبت نام مجدد و پرداخت کامل شهریه متغییر آن درس، درس مزبور را انتخاب نماید. 
در صورت مردودی و ارائه درس در نیمسال بعدی، دانشپذیر موظف است در کلاس درس شرکت نماید و شهریه متغیر درس را پرداخت نماید. در صورت عدم ارائه درس و اتمام دوره با پرداخت شهریه متغیر، درس به صورت معرفی به استاد ارائه می گردد و درصورت عدم موفقیت در آزمون درس، صرفا ریز نمرات و گواهینامه ساعتی اعطا می شود.

بند د) تخلف در جلسه امتحان:
چنانچه دانش پذیر مرتکب تخلف از مقررات آموزشی در جلسه امتحانات شود، ضمن اعلام حذف درس طی نامه محرمانه به دانش پذیر، ایشان موظف است نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نماید و درصورت تکرار تخلف نمره درس مربوطه صفر خواهد شد.
بند ه) معادل سازی:
دانش پذیرانی که قبلاً برخی از دروس پیشنیاز دوره های عالی آزاد را گذرانده باشند در صورت تائید شورای گروه، با پرداخت 30% شهریه متغییر هر درس، دروس معادل سازی شده و مورد تائید قرار می گیرند. 
بند و) طول دوره تحصیل:
1-	طول دوره های عالی آزاد برای دوره MBA به مدت 2 سال ( 4 نیمسال تحصیلی ) و برای دوره DBA به مدت 5/2سال    ( 5 نیمسال تحصیلی ) می باشد.
2-	سقف سنوات: سقف مجاز تمدید دوره های MBA و DBA حداکثر تا 2 نیمسال تحصیلی پس از پایان طول دوره ، مشروط به پرداخت شهریه ثابت قابل افزایش است، در صورت عدم تکمیل کلیه مراحل آموزشی در این مدت،صرفا ریز نمرات و گواهینامه ساعتی (فرمت پیوست) برای دانش پذیران صادر خواهد شد.
3-	مرخصی تحصیلی : دانش پذیران دوره های عالی آزاد MBA و DBA در طول دوران تحصیل بنا به درخواست می توانند حداکثر از یک ترم مرخصی تحصیلی با پرداخت شهریه ثابت یک ترم استفاده نمایید. 
تبصره: در موارد خاص موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح خواهد شد.

بند ز) پروژه تحقیقاتی: 
1-	دوره های MBA بصورت آموزش محور بوده و نیازی به پروژه تحقیقاتی ندارند. انجام پروژه تحقیقاتی برای دوره DBA الزامی است.
2-	انتخاب پروژه تحقیقاتی پس از پایان نیمسال اول و تا حداکثر قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی است، در غیر اینصورت مطابق ضوابط و مقررات آموزشی عمل می گردد. 

بند ح) شرایط کلی دوره:
1-	شهریه دریافتی از دانش پذیران در قالب شهریه ثابت و شهریه متغیر اخذ می شود که به صورت سالانه از طرف هیات امناءابلاغ می شود.
2-	کلیه دانش پذیران موظفند در هر نیمسال، مطابق برنامه ارائه شده دروس دوره را بگذرانند و نظم، ضوابط و مقررات آموزشی را رعایت نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت شرایط مذکور طبق ضوابط دانشگاه اقدام می گردد.
3-	رعایت تقويم آموزشي از سوی دانش پذیران الزامی است. بديهي است در خارج از ايام مشخص شده ثبت‏نام و سایر امور آموزشي برای دانش پذیران انجام نخواهد شد و عدم ثبت‏نام در موعد مقرر به منزله انصراف دانش پذیر از تحصيل خواهد بود. 
4-	نمره قبولي در دروس دوره MBA ، حداقل 12 و معدل قابل قبول حداقل 14و برای دانش پذیران دوره DBA نمره قبولي حداقل 14 و معدل قابل قبول حداقل 15 خواهد بود. در صورتيكه دانش پذیر، ميانگين كمتر از حدنصاب تعیین شده فوق داشته باشد براي ادامه تحصيل بايستي دروس تعیین شده توسط مدیر علمی گروه را با پرداخت شهريه کامل مجدداً بگذراند. معدل كل با احتساب پروژه تحقیقاتی نبايستي كمتر از حدنصاب تعیین شده فوق الذکر باشد. 
5-	پـس از گذراندن كليـه دروس، و اتمـام موفقیت آمیز پروژه تحقیقاتی و تسویـه حساب کامل، دانش پذیـر موفق به دريافـت گواهينامه دوره عالی آزاد MBA /DBA می شود.

بند ط) انصراف از تحصیل:
1-	در صورت انصراف دانشپذیر از تحصیل به ازای نیمسال های باقی مانده تا پایان تحصیل شهریه ثابت اخذ می گردد و برای دروس گذرانده شده گواهینامه ساعتی اعطا خواهد شد.

 برای موارد ذکر نشده در این آیین نامه بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام خواهد شد. 
تصویر امنیتی
کد امنیتی :

Design by PAFCO