شروع: 1402/08/23

پایان: 1402/09/28

مبلغ نهایی : 23,000,000 ريال

کد : 130111

 1. ضرورت شناسایی مسائل محیط زیستی
  1.  شواهد و نمونه های داخلی
  2. تجربیات و نمونه های بین المللی
  3. خسارات محتمل
 2. قوانین و اسناد بالادستی
  1. ذی مدخلان و نهادهای مرتبط
  2. قوانین و دستورالعمل ها و حدود مجاز
  3. مطالعات و اسناد موجود
 3. ارزیابی زیست محیطی
  1. انواع روش های ارزیابی
  2. انواع آلاینده ها
  3. توان خودپالایی محیط
  4. مطالعات و نتایج موجود
  5. آلودگی های هوا، آب، خاک
  6. تخریب چشم انداز، تخریب جنگل و پوشش گیاهی
  7. صدمات پایین دست باد و رودخانه
 4. فرآیندهای موجود
  1. لزوم احاطه بر فرآیند و گردش مواد
  2. مواد اولیه و سوخت مصرفی
  3. محصولات اصلی و جانبی
  4. واکنش ها و تبدیلات
  5. حوادث زیست محیطی منجر به تولید آلودگی
 5. آلاینده های تولیدی
  1. نقاط ایجاد آلودگی
  2. میزان و نوع تولید آلودگی
  3. نوسانات و تواتر تولید
 6. کنترل آلودگی
  1. فرآیندها و روش های کنترل آلودگی
  2. دستگاه های کنترلی فعلی
  3. دستگاه های کنترل از کار افتاده
  4. برنامه های آتی کنترلی
 7. پایش آلایندها
  1. لیست منابع تولید
  2. انواع دستگاه های پایش
  3. روش های نمونه برداری
  4. روش های آنالیز
  5. تهیه گزارش پایش
 8. آلودگی هوا
  1. انواع منابع نقطه ای و سطحی
  2. دودکش، پشته، سرند، تسمه نقاله
  3. تخمین میزان تناژ تولید انواع آلودگی
  4. روش های دقیق پایش غلظت منابع
  5. روش های پایش آلاینده های محیطی
  6. پایش شغلی و پرسنل درمعرض
  7. برآورد خسارات آلودگی هوا
  8. پیشنهاد روش های کنترلی
  9. ارائه نمونه های موفق دنیا