مدیریت تحول و نوآوری

شروع 1402/09/19

پایان 1402/10/03

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/09/19

پایان: 1402/10/03

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 100133

  • مقدمه‌ای بر سازمان و محیط سازمانی
  • تحلیل پیشرانه‌های تحول، محیط خارجی و داخلی (BSC)
  • ساختن آینده سازمان و ترسیم دورنمای تحول
  • آماده‌سازی سازمان برای تغییرات
  • مدیریت جنبه انسانی تحول و پویایی‌های سیاسی
  • استراتژی‌های پیشبرد تحول
  • طرح‌ریزی برنامه پیاده‌سازی و اجرای تحول
  • نهادینه‌سازی تحول و القای یادگیری و تحول مستمر