کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار

شروع 1402/09/28

پایان 1402/10/19

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/28

پایان: 1402/10/19

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100134

 • تدوین مدل کسب و کار(بیزینس مدل)
 • تدوین طرح کسب و کار و ارزیابی مالی و اقتصادی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت ریسک کسب و کار
 • قوانین بیمه ، مالیات و کار و ثبت شرکت ها
 • اصول بازاریابی و برند سازی
 • تفکر استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • استراتژی منابع انسانی
 • دیجیتال مارکتینگ و راه اندازی کسب و کار دیجیتال
 • تامین منابع مالی