آشنایی با مبانی روابط عمومی

شروع 1402/08/29

پایان 1402/09/20

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/08/29

پایان: 1402/09/20

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100159

 کلیات و تاریخچه افکار عمومی و روابط ­عمومی

     مفاهیم مهم در روابط عمومی

   ويژگي و دسته­ بندی روابط­ عمومی

  شش اصل طلايي روابط ­عمومي

  ويژگي­هاي مديران روابط­ عمومي موفق

    ارتباطات و الگوی ارتباط

   روابط­ عمومي الکترونيک

   نقش روابط­ عمومي ­ها در عصر جديد