نوروفیدبک

شروع 1402/09/21

پایان 1402/09/28

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/09/21

پایان: 1402/09/28

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 110113

بررسی موضوعات مطرح شده در دوره مقدماتی نوروفیدبک؛ سوال و جواب و رفع اشکال

فرکانس آلفای فردی (آلفای واقعی): منطق و نحوه بدست آوردن آن

پروتکل آلفا/تتا بخش اول (مفاهیم پایه پروتکل آلفا/تتا، طراحی درمان، تصویرسازی)

پروتکل آلفا/تتا بخش دوم (استفاده از پروتکل آلفا/تتا برای ارتقا عملکرد، اعتیاد و اختلالات اضطرابی)- تمرین عملی

پروتکل های درمانی جدید برای ADHD، اختلالات اضطرابی، افسردگی، درد مزمن و غیره (پنجره های درمانی تک کاناله، دو کاناله و نسبتی)

نظریه برانگیختگی مغزی به عنوان عامل اصلی انتخاب پروتکل (پیدا کردن فرکانس پاداش، انتخاب بهترین نقطه بر روی سر برای درمان)

تمرین عملی: نحوه پیدا کردن فرکانس پاداش

طراحی پروتکلهای مختص هر فرد براساس علائم، ارزیابی و تفاوتهای فردی