آمادگی آزمون EPT

شروع 1402/08/17

پایان 1402/09/15

مبلغ نهایی 50,000,000 ريال

شروع: 1402/08/17

پایان: 1402/09/15

مبلغ نهایی : 50,000,000 ريال

کد : 230107

تفاوت آزمون زبان EPT و MSRT

لغت و اصطلاحات 

سوالات جای خالی 

گرامر 

درک مطلب