مدیریت و سرمایه گذاری در بورس

شروع 1402/08/12

پایان 1402/08/19

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/08/12

پایان: 1402/08/19

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 120102

  • آشنایی با کلیه بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه
  • بررسی انواع ابزارهای مالی در بازار سرمایه
  • مکانیزم عملکرد بازار سهام
  • آموزش بورس و مدیریت سرمایه گذاری در بازار سهام
  • مبانی تحلیلگری در بورس
  • آشنایی با کلیه اصطلاحات بازار سرمایه
  • نحوه خرید و فروش سهام
  • تحلیل نسبت های ارزیابی سهام
  • محاسبه ارزش ذاتی سهام