ایمنی کار در معدن

شروع 1402/09/15

پایان 1402/09/22

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/09/15

پایان: 1402/09/22

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 130105

  • آشنایی با مدیریت ایمنی
  • دستور العمل اجرایی برای مدیریت ایمنی
  • تعاریف و مفاهیم در ایمنی معدن
  • قوانین ایمنی در معادن
  • ایمنی نیروی انسانی
  • بررسی عوامل فیزیکی زیان اور در معادن ( سرو و صدای ماشین آلات, ارتعاش در ماشین آلات, بررسی روشنایی در معدن)
  • گرد و غبار در معادن
  • ایمنی حریق
  • ایمنی در آتشکاری و آتشبازی
  • ایمنی ماشین آلات (حفاظ گذاری ماشین آلات, بررسی آمار حوادث, رفتار ناایمن, ایمنی رانندگان, ایمنی حمل و نقل, ایمنی جاده ها معدن کاری و محیط زیست)