آشنایی با اصول متاورس (مقدماتی)

شروع 1402/08/19

پایان 1402/09/10

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/08/19

پایان: 1402/09/10

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 150101

هدف آزمون: این آزمون با هدف سنجش دانش و مهارت‌های شرکت کنندگان در مورد مفاهیم و تکنولوژی‌های زیر طراحی شده است

سرفصل آزمون:

 • مفهوم و تاثیر نوآوری‌های ساختارشکن بر کسب و کار
 • مفهوم و هدف متاورس
 • تکنولوژی‌های سازنده متاورس
 • مفهوم و کاربرد واقعیت مجازی Virtual، افزودهAugmented ، مختلط Mixed و توسعه یافته Extended
 • تفاوت‌های نسل‌های یک، دو و سه وب
 • مفهوم و خصوصیات NFTها
 • مفهوم bot و انواع آن
 • Avatar، Digital Brain، Digital Human، Humanoid و Android
 • مفهوم، ساختار و پیدایش بلاک چین
 •  مفهوم و کاربرد Time Stamp و Hash در بلاک‌چین
 • مفهوم و کاربرد بلاک چین 2 و مفهوم DeFi و DAO
 • مفهوم و کاربرد قراردادهای هوشمند ) (  Smart Contracts
 • نقش Oracleها در قراردادهای هوشمند
 • چگونگی استفاده رمزارزها از بلاک‌چین
 • تفاوت Stable Coinها با سایر رمزارزها
 • کاربرد و فواید استفاده از رمز ارزها در فروش آنلاین
 • خصوصیات و کاربرد های Dark Net

تعداد سوالات: 20 عدد
نوع سوالات: تستی (یک یا چند گزینه‌ صحیح)
مدت زمان آزمون: 30 دقیقه
نمره قبولی: 60%
زبان آزمون: فارسی همراه با واژه های انگلیسی 
هزینه آزمون: دویست هزار تومان
منبع آموزشی رایگان: instagram.com/meta.vares