دانشگاه صنایع و معادن ایران در نظر دارد:

دوره های مرتبط کاربردی و پیشرفته علوم و فناوریهای نوین را با هدف کسب شایستگی و توانمندیهای فناورانه و مولد در تعیین و درک موقعیت های پیش رو و بهبود آن در برخورد با چالشها، مسائل و حل آنها، انتخاب فناوریهای جدید، ارتقا شرایط شغلی و حرفه ای در بازار کار و تحلیل تغییرات فناوری را برای دانشجویان، اساتید، صنعتگران و عموم علاقمندان به این حوزه برگزار نماید.

آشنایی با اینترنت اشیا (IoT)

آشنایی با اینترنت اشیا (IoT)-نوبت اول

کد : 170101

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1401/09/17

پایان : 1401/09/17

دسته بندی : فناوری های نوین

مهلت ثبت نام : 1401/09/17