معرفی دوره های تولیدی و پروژه:

دوره های مناسب مهندسین و مدیرانی که در صدد فراگیری قابلیت ها و ارتقای توانایی خود در حوزه ی تولید و پروژه هستند. دانشگاه صنایع و معادن ایران با ارائه دوره های نرم افزارهای مربوط و تکنیک های به روز و مدیریت پروژه، به علاقه مندان این حوزه کمک میکند توانایی های خود را افزایش دهند تا به عنوان یک فرد حرفه ای به فعالیت در پروژه های گوناگون بپردازند.
با توجه به سرعت گرفتن تغییرات در حوزه ی تولید، از مهم ترین مسائل در این حوزه نیز طرح کسب و کار و هوشمند سازی آن است که با کسب توانایی و علم به روز میتوان راه های پیشرفت و حرفه ای تر شدن را هموار کرد.

مدیریت پروژه

مدیریت پرژوه-نوبت اول

کد : 140103

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/13

پایان : 1401/10/04

نوع دوره : حضوري