دوره های هوش مصنوعی:

هوش مصنوعی به انگلیسی Artificial intelligence که به طور مخفف آن را AI نیز می‌نامند، در واقع تکنولوژی است که به نحوی قابلیت تفکر دارد. البته این قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی می‌شناسیم تا حد زیادی تفاوت دارد، اما در حقیقت سعی دارد تا از آن تقلید کند. امروزه شاید هوش مصنوعی به آن شکلی که تصور می‌کنیم وجود نداشته باشد اما باز هم بسیاری از کارهایی که روزانه انجام می‌دهیم، مانند جستجوی اینترنت یا گشت و گذار در صفحات شبکه‌های اجتماعی و غیره، همه متاثر از هوش مصنوعی است و در حقیقت در این مواقع داریم از آن استفاده می‌کنیم. انقدر این استفاده نا ملموس است و به آن عادت کرده ایم که در آن لحظه حس نمی‌کنیم که داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم.

تدوین استراتژی برای تحقق اهداف روش¬های عملی و کاربرد هوش مصنوعی

تدوین استراتژی برای تحقق اهداف: روش¬های عملی و کاربرد هوش مصنوعی-نوبت اول

کد : 190104

مدت دوره : 03:00ساعت

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : شرکت در دوره رایگان بوده و افرادیکه تمایل به دریافت گواهینامه دارند ثبت نام کنند برای اعلام حضور در دوره بصورت رایگان به شماره های 02128422087 و 02122830222 اطلاع دهید.

شروع : 1402/09/06

پایان : 1402/09/06

استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تصمیم¬گیری سازمانی

استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تصمیم¬گیری سازمانی-نوبت اول

کد : 190103

مدت دوره : 03:00ساعت

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : شرکت در دوره رایگان بوده و افرادیکه تمایل به دریافت گواهینامه دارند ثبت نام کنند برای اعلام حضور در دوره بصورت رایگان به شماره های 02128422087 و 02122830222 اطلاع دهید.

شروع : 1402/08/15

پایان : 1402/08/15

خطاهای تصمیم گیری شناسایی و راهکارهای پیشگیری به کمک هوش مصنوعی

خطاهای تصمیم گیری: شناسایی و راهکارهای پیشگیری به کمک هوش مصنوعی-نوبت اول

کد : 190102

مدت دوره : 03:00ساعت

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : شرکت در دوره رایگان بوده و افرادیکه تمایل به دریافت گواهینامه دارند ثبت نام کنند برای اعلام حضور در دوره بصورت رایگان به شماره های 02128422087 و 02122830222 اطلاع دهید.

شروع : 1402/08/06

پایان : 1402/08/06

کاربرد هوش مصنوعی در انتخاب و ارزیابی اهداف سازمانی

کاربرد هوش مصنوعی در انتخاب و ارزیابی اهداف سازمانی-نوبت اول

کد : 190101

مدت دوره : 03:00ساعت

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : شرکت در دوره رایگان بوده و افرادیکه تمایل به دریافت گواهینامه دارند ثبت نام کنند برای اعلام حضور در دوره بصورت رایگان به شماره های 02128422087 و 02122830222 اطلاع دهید.

شروع : 1402/07/30

پایان : 1402/07/30