دانشگاه صنایع و معادن ایران برگزار میکند:

همایش ملی مدیریت هزینه در کسب و کارهای خدماتی ، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری

زمان: 22 مهر ماه 1402مکان: سالن همایش های دانشگاه صنایع و معادن ایران

محور های همایش:

بهینه سازی هزینه ها (با رویکرد بهره وری)مفاهیم کاربردی و عملیاتی هزینه یابی (با رویکرد حسابداری مدیریت)
استراتژی کاهش بهای تمام شده در شرکت های تولیدی (با رویکرد مهندسی صنایع)رویکرد چابک در کاهش هزینه های پروژه در شرکت های پیمانکاری (با رویکرد مدیریت پروژه)
مدیریت هزینه در کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها (با رویکرد مهندسی صنایع)مدیریت و مهندسی هزینه در کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها (با رویکرد حسابداری مدیریت و مهندسی مالی)

برای شرکت در همایش ملی مدیریت هزینه در کسب و کارهای خدماتی، بازرگانی، تولید و پیمانکاری میتوانید از طریق فرم زیر ثبت نام نمایید.