معرفی دوره های مالی و حسابداری:

امروزه انجام امور مالی و حسابداری در تمامی شرکت ها و ادارات اقتصادی یک تخصص ویژه به حساب می آید. روند عملیات مالی و مراوده ها در شرکت های حسابداری از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند.
تعیین برنامه های عملیاتی آینده، بررسی عملکرد گذشته و عملکرد فعلی کسب و کارها در حوزه ی حسابداری و تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد در حوزه ی مالی است. 
افراد با به روز بودن اطلاعات، اشراف بر نرم افزار های مربوطه، آشنایی با اصول و روش های حسابداری و مالی میتوانند در حوزه ی کاری خود حرفه ای عمل کنند.
دانشگاه صنایع و معادن ایران با ارائه ی دوره های تخصصی به علاقه مندان این حوزه کمک میکند تا در راه پیشرفت هرچه بیشتر، قدمی دیگر بردارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با راه های زیر با ما در ارتباط باشید
تلفن مستقیم مجری دوره: 02122830222
سایر خطوط:
02126148208
02122804518 داخلی های 108 و 116
آدرس اینستاگرام : iuim.ir@
آدرس ایمیل : training@iuim.ir

مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولوشویی

کد : 160110

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/07/28

پایان : 1402/08/19

نوع دوره : حضوري

مقدماتی بر اقتصاد

مقدماتی بر اقتصاد

کد : 160109

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/08/22

پایان : 1402/09/13

نوع دوره : حضوري

تامین منابع مالی

تامین منابع مالی

کد : 160108

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/08/21

پایان : 1402/10/03

نوع دوره : حضوري

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

کد : 160107

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/08/20

پایان : 1402/10/09

نوع دوره : حضوري

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

کد : 160106

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/08/01

پایان : 1402/09/20

نوع دوره : حضوري

پرورش رئیس حسابداری

پرورش رئیس حسابداری

کد : 160105

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/08/09

پایان : 1402/09/28

نوع دوره : حضوري

خدمات مالی در صنعت بازرسی

خدمات مالی در صنعت بازرسی

کد : 160104

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/08/15

پایان : 1402/09/06

نوع دوره : حضوري

تهیه صورتهای مالی ویادداشت های همراه

تهیه صورتهای مالی ویادداشت های همراه

کد : 160103

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/08/04

پایان : 1402/09/09

نوع دوره : حضوري

مدیریت مالی بنگاه ها

مدیریت مالی بنگاه ها

کد : 160102

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/08/30

پایان : 1402/10/05

نوع دوره : حضوري

فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

کد : 160101

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/08/20

پایان : 1402/09/11

نوع دوره : حضوري