معرفی دوره های مالی و حسابداری:

امروزه انجام امور مالی و حسابداری در تمامی شرکت ها و ادارات اقتصادی یک تخصص ویژه به حساب می آید. روند عملیات مالی و مراوده ها در شرکت های حسابداری از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند.
تعیین برنامه های عملیاتی آینده، بررسی عملکرد گذشته و عملکرد فعلی کسب و کارها در حوزه ی حسابداری و تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد در حوزه ی مالی است. 
افراد با به روز بودن اطلاعات، اشراف بر نرم افزار های مربوطه، آشنایی با اصول و روش های حسابداری و مالی میتوانند در حوزه ی کاری خود حرفه ای عمل کنند.
دانشگاه صنایع و معادن ایران با ارائه ی دوره های تخصصی به علاقه مندان این حوزه کمک میکند تا در راه پیشرفت هرچه بیشتر، قدمی دیگر بردارند.

تهیه صورتهای مالی ویادداشت های همراه

تهیه صورتهای مالی ویادداشت های همراه-نوبت اول

کد : 160103

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1401/09/26

پایان : 1401/10/10

نوع دوره : حضوري