کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنایع و معادن ایران

دانشگاه صنایع و معادن ایران و انجمن علمی کارآفرینی کسب و کارهای نوین برگزار میکنند:

"اولین همایش حکمرانی کارآفرین، بنگاه کارآفرین محور توسعه اقتصاد دانش بنیان"

تاریخ برگزاری 8 اسفند ماه سال 1401 آخرین مهلت ارسال مقالات 30 بهمن 1401

محورهای همایش:

- حکمرانی کارآفرین از دیدگاه اسلام

- دولت کارآفرین و حکمرانی متعالی

- حکمرانی کارآفرین و توسعه اقتصاد دانش بنیان

- حکمرانی کارآفرین و توسعه عدالت اجتماعی

- الگوهای حکمرانی کارآفرین موفق

- شاخص های تحقق حمکرانی کارآفرین

- شاخص های بنگاه کارآفرین

- کارآفرینی در کسب و کارهای نوین

فرم ارسال مقاله به همایش
عنوان مقاله
کلمات کلیدی
خلاصه مقاله (چکیده)
نویسنده
فایل مقاله (word)
فایل مقاله (pdf)
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
جهت دانلود فرمت فایل ارسال مقاله اینجا کلیک نمایید
کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنایع و معادن ایران

برای شرکت در همایش ملی حکمرانی کارآفرین، بنگاه کارآفرین محور توسعه اقتصاد میتوانید از طریق ثبت نام نمایید.

کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنایع و معادن ایران

همایش کارآفرینی-همایش ملی حکمرانی کارآفرین، بنگاه کارآفرین

کد : 170103

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

شروع : 1401/12/08

ظرفیت کل : 100