معرفی دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان:

دوره های حوزه ی مدیریت و منابع انسانی فرصتی است برای کسب دانش و مهارت‌های کاربردی و به روز برای رهبران و مدیران سازمان ها تا همگام با استاندارد جهانی و با نگاهی وسیعتر به فرآیندهای کسب‌وکار، مهارت خود را افزایش دهند، توانمندی خود را توسعه دهند و با کسب دانش مربوطه بتوانند مسائل و چالش‌های پیش رو را مدیریت کنند.

منابع انسانی بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می‌گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، موارد انگیزشی یا تنبیهی در این مبحث جای می‌گیرد. در واقع یکی از پایه‌های موفقیت یک سازمان منابع انسانی میباشد که به دلیل اهمیت این موضوع رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در تمام دانشگاه‌های معتبر تعریف شده‌است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با راه های زیر با ما در ارتباط باشید
تلفن مستقیم مجری دوره: 02122830222
سایر خطوط:
02126148208
02122804518 داخلی های 108 و 116
آدرس اینستاگرام : iuim.ir@
آدرس ایمیل : training@iuim.ir

مدیریت ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات در کسب و کار

مدیریت ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات در کسب و کار

کد : 100167

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/09/27

پایان : 1402/11/16

نوع دوره : حضوري

استاندارد نظام آراستگی –5S

استاندارد نظام آراستگی –5S

کد : 100163

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/19

پایان : 1402/10/03

نوع دوره : حضوري

پرورش متخصص مدیریت هوشمند و پایدار زنجیره تامین

پرورش متخصص مدیریت هوشمند و پایدار زنجیره تامین-نوبت اول

کد : 100162

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

شروع : 1402/09/17

پایان : 1402/11/20

نوع دوره : حضوري

حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

کد : 100160

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/13

پایان : 1402/10/04

نوع دوره : حضوري

کوچینک هدفگذاری

کوچینگ هدفگذاری

کد : 100158

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/13

پایان : 1402/10/04

نوع دوره : حضوري

مقدمه ای بر کارآفرینی سازمانی

مقدمه ای بر کارآفرینی سازمانی

کد : 100157

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/21

پایان : 1402/09/28

نوع دوره : حضوري

توانمندسازی هوش استراتژیک

کارگاه هوش استراتژیک در کسب و کار

کد : 100156

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

شروع : 1402/09/27

پایان : 1402/11/16

نوع دوره : حضوري

اصول مذاکره و فن بیان

اصول مذاکره و فن بیان

کد : 100155

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/23

پایان : 1402/09/30

نوع دوره : حضوري

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

کد : 100154

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/22

پایان : 1402/09/29

نوع دوره : حضوري

اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

کد : 100153

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/27

پایان : 1402/10/18

نوع دوره : حضوري

مدیریت امور کارکنان

مدیریت امور کارکنان

کد : 100152

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/30

پایان : 1402/10/07

نوع دوره : حضوري

قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

کد : 100150

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1402/09/22

پایان : 1402/10/27

نوع دوره : حضوري

مدیریت استراتژیک تکنولوژی خدمات سلامت

مدیریت استراتژیک تکنولوژی خدمات سلامت -نوبت اول

کد : 100149

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/28

پایان : 1402/10/19

نوع دوره : حضوري

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

کد : 100147

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/23

پایان : 1402/10/14

نوع دوره : حضوري

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

کد : 100145

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/25

پایان : 1402/10/16

نوع دوره : حضوري

تهیه طرح اجرائی مشارکت در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور

تهیه طرح اجرائی مشارکت در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور-نوبت اول

کد : 100143

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/19

پایان : 1402/10/17

نوع دوره : حضوري

مدیریت سرمایه های انسانی در عصر دیجیتال

مدیریت سرمایه های انسانی در عصر دیجیتال -نوبت اول

کد : 100141

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1402/09/16

پایان : 1402/10/07

نوع دوره : حضوري

سلامت اداری

سلامت اداری

کد : 100140

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1402/09/23

پایان : 1402/09/30

نوع دوره : حضوري

1 2 3