معرفی دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان:

دوره های حوزه ی مدیریت و منابع انسانی فرصتی است برای کسب دانش و مهارت‌های کاربردی و به روز برای رهبران و مدیران سازمان ها تا همگام با استاندارد جهانی و با نگاهی وسیعتر به فرآیندهای کسب‌وکار، مهارت خود را افزایش دهند، توانمندی خود را توسعه دهند و با کسب دانش مربوطه بتوانند مسائل و چالش‌های پیش رو را مدیریت کنند.

منابع انسانی بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می‌گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، موارد انگیزشی یا تنبیهی در این مبحث جای می‌گیرد. در واقع یکی از پایه‌های موفقیت یک سازمان منابع انسانی میباشد که به دلیل اهمیت این موضوع رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در تمام دانشگاه‌های معتبر تعریف شده‌است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با راه های زیر با ما در ارتباط باشید
تلفن مستقیم مجری دوره: 02122830222
سایر خطوط:
02126148208
02122804518 داخلی های 108 و 116
آدرس اینستاگرام : iuim.ir@
آدرس ایمیل : training@iuim.ir