دوره IDBA ویژه صنعت نفت و گاز

دانشگاه صنایع و معادن ایران و سازمان مدیریت صنعتی برگزار میکنند

Idba ویژه صنعت نفت و گاز

محتوای دوره:

 • مدیران ارشد و میانی بخشهای مختلف در صنعت نفت و گاز

 • مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعال در صنعت نفت و گاز

 • متخصصان و علاقمندان حوزه نفت و گاز

شرایط شرکت در دوره

 • دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد ترجیحاً در رشته مرتبط

 • پذیرش در مصاحبه ورودی

سرفصل دوره

 • مدیریت مالی ویژه مدیران نفت و گاز
 • نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران
 • رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک
 • اخلاق و ارزشها در فضای کسب و کار
 • رویکردهای نوآورانه رهبری سازمان
 • مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی طرحهای اقتصادی
 • بازاریابی بین المللی نفت
 • اقتصاد نفت
 • اصول و فنون مذاکرات حرفه‌ای
 • مدیریت سرمایه های انسانی و نگهداشت آن
 • نوآوری و فناوری های نوین
 • مدیریت قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز

قیمت دوره: 330,000,000 ریال
مدت دوره: ۲۰۰ ساعت

تلفن های تماس برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر:
021-22830222
021-22041083