World Education Services (WES)

سازمان آموزشی WES یک سازمان غیر انتفاعی معتبر و بین‌المللی است که با هدف کمک به دانشجویان سراسر دنیا در راستای نیل به اهداف آموزشی آن ها فعالیت می‌کند. اصلی‌ترین فعالیت این سازمان که در سال 1974 تاسیس شده ارزیابی مدارک تحصیلی افراد فارغ التحصیل شده از مراکز آموزشی مختلف در سراسر دنیا و در شاخه های مختلف است.

قبل از اینکه شروع به تشکیل پروفایل کنید مدارک خود را به زبان انگلیسی ترجمه و آماده نمایید.

این صفحه در حال بروز رسانی می باشد...