عنوان دوره: Post DBA (نوبت سوم)

هدف دوره:

هدف این دوره ایجاد بستری مناسب و کاملا تعاملی برای متخصصان و مدیران و همچنین تغییر نگاه مخاطبان از دانشپذیری به سوی دانش پژوهی و ایجاد یک تفکر انتقادی و رویکرد حل مسئله در میان مدیران می باشد.

ضوابط دوره ها:

ین دوره ها براساس مجوز هیات رئیسه دانشگاه و با رعایت ضوابط و استانداردهای آموزشی اجرا می شود. دانشپذیران پـس از گذراندن موفقیت آمیزكليـه دروس و تسویـه حساب کامل، موفق به دريافـت گواهينامه دوره عالی آزاد Post DBA (پسا دکترای حرفه ای)، با امضای رییس دانشگاه خواهند شد. گواهینامه صادره قابل استعلام بوده و حاوی هولوگرام و ممهور به مهر دانشگاه می باشد.

شرایط پذیرش و ورود به دوره:

  • دارا بودن گواهینامه پایان دوره DBA
  • دارا بودن حداقل 6 سال سابقه کاری مفید مرتبط با مدیریت
  • پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی

ویژگی های دوره:

  • تاریخ شروع ثبت نام: 1402/01/14
  • تاریخ شروع دوره: 1402/09/30
  • طول دوره به سال : یک سال مدت
  • ساعت کل دوره : 288 ساعت
  • شهریه دوره: 300/000/000 ریال (معادل سی میلیون تومان)
  • شیوه برگزاری : ترکیبی(حضوری-مجازی) نحوه پرداخت شهریه: در 2 نیمسال

تقویم آموزشی 6 ماه دوم دوره های  بلند مدت سال 1402 دانشگاه صنایع و معادن ایران

نام دوره

گرایش

تاریخ شروع

تعداد ساعت

روز برگزاری

ساعت برگزاری

نحوه برگزاری

محل برگزاری
دوره

Post DBA

-

1402/09/30

288

پنج شنبه

17:00-08:00

حضوری

دانشگاه صنایع و
 معادن ایران

جهت تکمیل فرم پیش ثبت نام دوره اینجا کلیک نمایید.