چشم انداز دانشگاه صنایع و معادن ایران
دانشگاه صنایع و معادن ایران، در افق 1404 ه . ش مرکزی است توانمند، چابک و کارآفرین در تراز  جهانی،  ماموریت گرا و پاسخگو به اولویت های واقعی بخش صنعت، معدن و تجارت

ماموریت دانشگاه صنایع و معادن ایران
دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاهی است مسأله محور، چابک و کارآفرین که با ارائه خدمات مشاوره‌ای، انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، تجاری سازی ایده، محصول و فناوری، توانمند سازی و شتاب در توسعه بنگاه‌های مستعد جهش، طراحی و اجرای دوره‌های آموزش حرفه‌ای کوتاه‌مدت، بلندمدت و دوره‌های تحصیلات تکمیلی، باهدف تربیت مدیر و  نیروهای کیفی و متخصص برای کسب و کارهای بخش صنعت، معدن و تجارت، تلاش می‌نماید تا با برقراری ارتباط مناسب بین بخش و دانشگاه و تعامل علمی با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌گیری از دانش و فناوری روز، استانداردهای علمی و بهره وری بخش را بهبود بخشیده و ضمن تکریم سرمایه‌های انسانی خویش، زمینه ارتقای دانش و مهارت آنان را فراهم ‌آورد.

رویکردهای تحولی دانشگاه صنایع و معادن ایران:

1-همکاری با بخش خصوصی و تشکل‌ها با اولویت دانش‌آموختگان دانشگاه
2-همکاری با دانشگاه‌ها به‌ ویژه دانشگاه‌های سطح یک
3-استفاده از جوانان نخبه و مدیران باتجربه
4-پشتیبانی علمی، پژوهشی و مشاوره‌ای از معاونت‌های وزارت صمت
5-پرورش به جای آموزش صرف
6-نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری در حوزه‌حکمرانی و بنگاهی
7-بین‌المللی شدن دانشگاه صنایع و معادن