منشور اخلاقی دانشگاه صنايع و معادن ايران

ما اعضای دانشگاه با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه، تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف دانشگاه در محیطی کاملا سالم و پرنشاط به کار گرفته و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی، خود را متعهد به رعایت اصول زیر می دانیم:

1- رعایت کامل شئونات و اخلاق اسلامی و اداري در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع و آراستگي ظاهري
2- سعي و تلاش در حضور بموقع در محل كار
3- رعایت سلسله مراتب اداری در انجام امور
4- تکریم ارباب رجوع و انجام امور آنها در کوتاهترین زمان ممکن
5- رعایت نظم و انضباط کاری، وقت شناسی واحساس مسئوليت و مسئولیت پذیری
6- صداقت در رفتار و گفتار و پرهیز از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی
7- رازداری و حفظ اطلاعات حوزه کاری
8- ايجاد انگيزه لازم براي درك صحيح اهداف و خط مشي مجموعه دانشگاه
9- توجه به بهداشت روانی و سلامت جسمی
10- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع بدون تبعیض
11- توجه به انتقادات و پیشنهادات و تقویت روحیه انتقادپذیری
12- استفاده بهینه از منابع و امکانات با رعایت اصل صرفه جویی و جلوگيري از تضييع اموال
13- حفظ آرامش در محیط کار
14- کمک به سایر همکاران به موازات رعایت حریم کاری متقابل
15- افزایش دانش و مهارت شغلی و ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی
16- درک صحیح اهداف حوزه کاری و تلاش در جهت تحقق آن
17- شناسايي  نقاط ضعف و تلاش برای رفع و بهبود عملکرد
18- خلاقیت و نوآوری در جهت افزایش بهره وری
19- تقویت روحیه کارگروهی، خردجمعی و انسجام سازمانی