درباره ریاست


دکتر شجاعی در گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه صنایع و معادن ایران

نام و نام خانوادگی :دکتر سیدعلیرضا شجاعی
سمت : سرپرست  دانشگاه صنایع و معادن ایران
تلفن : 22830224
پست الکترونیک : a.shojaei-AT-iuim.ir

سوابق اجرایی:

 • - عضو هیأت مدیره و معاون آموزش سازمان مدیریت صنعتی
 • - معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • - عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • - مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی سابق

سوابق علمی:

 • - تحصیلات: مهندسی صنایع - مدیریت راهبردی
 • - عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران
 • - عضو هیأت مدیره (علی البدل) اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی
 • - نایب رئیس انجمن کار آفرینی کسب و کارهای نوین ایران
 • - نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران
 • - عضویت در هیأت مدیره انجمن پژوهش های آموزشی ایران
 • - عضویت در کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • - سردبیر ماهنامه تدبیر
 • - سردبیر نشریه مدیریت تحقیق و توسعه