سایت کامپیوتر و کتابخانه


سایت کامپیوتر و کتابخانه مجازی

دارای 18 سیستم با قابلیت نصب انواع نرم افزار های آموزشی و گرافیکی

مجهز به نرم افزار مدیریت کلاس NET OP