حمایت از پایان نامه

شرکتها و صنایع مختلف با تکمیل فرم مربوطه می توانند نیاز پژوهشی خود را از طریق حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اعلام نمایند
نام شرکت
تلفن
پست الکترونیک
آدرس
دسته بندی
عنوان طرح
تصویر امنیتی
کد امنیتی :